Elevsida

Sjukanmälan

Vår närvaro- och frånvarohantering sköts via Schoolity där vårdnadshavare / elev över 18 år loggar in och anmäler frånvaro vid sjukdom. En ny sjukanmälan måste göras varje dag eleven är hemma. För att minimera risken för missförstånd där elevens frånvaro tolkas som "oglitig" behöver sjukanmälan vara gjord innan kl. 08.00.

Så här gör du:
1. Logga in i Schoolity (antingen via www.schoolity.se eller via appen)
2. Klicka på fliken ”Frånvaro”.
3. Klicka på ”Anmäl frånvaro”
4. Ange datum tid och orsak i den ruta som dyker upp
5. Klicka på "Spara"

Har ännu inte hunnit bli registrerad som vårdnadshavare hör du dig av direkt till mentorn för att anmäla frånvaron. Vid andra bekymmer som rör Schoolity, kontakta vår administratör Jessica Johannesson; / 076 000 19 22

 

Ledighetsansökan

Vid ledighetsönskemål om 1-3 skoldagar vänder du dig direkt till din mentor.
Överskrider ledighetstiden 3 dagar ska en ledighetsansökan fyllas i. Den finns att ladda ner i Schoolity.

1. Logga in i Schoolity (antingen via www.schoolity.se eller via appen)
2. Klicka på "Vår skola"
3. Klicka på "Blanketter elev"
Dokumentet heter "Ledighetsansökan elev".

Efter det att du skrivit ut och fyllt i datum och orsak vid önskad ledighet, ska lappen undertecknas och därmed godkännas av
- Vårdnadshavare
- Den/de lärare som undervisar de lektioner du kommer missa
- Din mentor
- Rektor Anders Södergren

Komplett ifylld ledighetsansökan lämnas efter detta tillbaka till mentorn som ser till att frånvaron registreras korrekt i Schoolity.

LÄSÅRSTIDER HT21/VT22

Ht 2021: 16 aug - 22 dec

Lov- och studiedagar:
1-5 november (höstlov)
8 oktober
22 november
9 december

Vt 2022: 11 jan - 10 juni

Lov- och studiedagar:
21-25 februari (sportlov)
11-14 april (påsklov)
27 maj

Studiedagar ännu ej fastställt.

TE4-examen: Ännu ej fastställt.
Studentexamen: Ännu ej fastställt.
Med reservationer för ev. förändringar.

Huset Bildningen på CNG i Finspång finns tillgänglig för elever skoldagar 6.30-22.00

BILDNINGEN
finns tillgänglig för dig som är elev skoldagar kl. 06.30-22.00. Det du behöver är din tagg och din personliga kod.

På CNG har vi nötförbud och tänker på alla med allergi

NÖTFÖRBUD
På CNG råder nötförbud.
Vi hjälps åt att tänka och agera så att skolan är en trygg
plats för alla.

Elever på Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång som står tillsammans i verkstaden