ELEVHÄLSA

Skolans Elevhälsoteam - vi som jobbar på CNG vill att alla elver ska må bra!

 

VI FINNS FÖR DIG!

Vi på Curt Nicolin Gymnasiet värnar om att du som elev ska må bra. En viktig del av detta arbete är främjande och förebyggande insatser. Vi ser att en oerhört viktig del i det arbetet är goda relationer mellan elever och mellan elever och alla vuxna på skolan. Detta uppnås genom att vi har en rak kommunikation som bygger på att det är okej att ta upp dina funderingar kring din utbildning och skolan. Alla skolans utrymmen finns till för dig som elev och vi arbetar för att det ska vara ett öppet och inbjudande klimat. Vi försöker att fånga upp det som uppstår och förmedlar kontakter vid behov.

Skolans Elevhälsoteam arbetar för att främja och förebygga ohälsa genom att tidigt upptäcka om någon elev har det krångligt i skolan eller hemma. Elevhälsoteamet består av rektorer, skolsköterska, kurator och specialpedagog. Teamet träffas varje vecka, jämn vecka enbart Elevhälsoteamets representanter och ojämn vecka erbjuds Öppet team för alla pedagoger. Teamen ger möjlighet att diskutera det som uppstår och tillsammans samordna, hitta lösningar eller insatser som möjliggör att elever får rätt stöd i sin utbildning och utveckling.

Att våra elever mår bra och lever sunt är viktigt. Vår restaurangmat från Östgöta kök är sprängfylld med näring, skolan har förbud mot rökning och elevernas gymkort ska leda till en sund livsstil.

 

SKOLSKÖTERSKA

Alla som går första året på gymnasiet erbjuds ett hälsosamtal med vår skolsköterska Marie. Hälsosamtalet är en möjlighet för dig att diskutera dina behov och eventuella problem och vi på skolan får en chans att lära känna dig. Hälsa, trivsel, sömnvanor, skolgång och mycket annat diskuteras. Möjlighet finns för att väga sig och kontrollera längden samt göra syn- och hörselkontroll.
Du kan få hjälp med enklare medicinska insatser typ; mindre omläggningar och bedömningar. Om inte Marie kan hjälpa dig kan hon hjälpa dig vidare till andra instanser.
Vår skolsköterska finns här på skolan alla dagar i veckan och i mån av tid står dörren öppen och det är bara att titta in. Skolsköterskeexpeditionen finns på tredje plan, vid sidan av hissen. Om du önskar ett längre samtal kan det vara bra att boka en tid. Du når skolsköterskan även via mobilen.
Skolsköterskor har tystnadsplikt och du behöver inte berätta något för vare sig mentor, rektor eller föräldrar om inte du själv vill.

 

Specialpedagog

Alla elever har rätt att lyckas i skolan och därför kan inte undervisningen utformas lika för alla.
Vår specialpedagog heter Madeleine och hon ansvarar för undervisning och pedagogiska insatser till elever i behov av stöd samt handledning/rådgivning till personal. Genom att utforma pedagogiska strategier tillsammans med lärare och elever, kartlägga och undanröja hinder i lärmiljön, arbeta med praktiska anpassningar samt ge direkt undervisningsstöd till elever skapas förutsättningar för att alla elever ska nå så långt som möjligt.
Till Madeleine kan du vända dig (direkt eller genom din mentor) om du exempelvis behöver stöd med struktur, planering eller annan hjälp för att klara dina kurser. Du hittar henne på plan tre, bredvid Blå Planeten och 3:1XL

 

KURATOR

Nästan alla hamnar i situationer när livet kan kännas svårt. Man kan behöva hjälp med att sortera tankar, känslor eller kanske stöd för att göra en förändring.
Vår skolkurator heter Jill och du kan tillsammans med henne komma fram till det du behöver prata om, vilka åtgärder som kan testas för att försöka lösa det som känns jobbigt eller inte fungerar. Jill kan också hjälpa dig att få kontakt med annan professionell instans om det skulle behövas. All kontakt med Jill är frivillig och du bestämmer själv hur varaktig kontakten ska vara. Du kommer enklast i kontakt med Jill genom att söka upp henne på skolan, skicka sms, mail eller meddelande på Schoolity. Du kan såklart även ta hjälp av din mentor, lärare eller förälder för att förmedla kontakt.
Jills kontor är vid Blå Planeten bredvid klassrummet 3:1XL.

Studie- och yrkesvägledning

Men vi säger Karriärcoach!

FUNDERINGAR KRING FRAMTID OCH KARRIÄR EFTER CNG?

CNG drivs och ägs av en arbetsmarknad som är i stort behov av kompetent arbetskraft, både nu och framåt. Vi erbjuder fyra gymnasieprogram som alla kan leda till jobb direkt efter dina tre år hos oss och/eller ge dig den behörighet du behöver för att studera vidare. Valet är ditt.

Och apropå det här med val. Det är ju inte så lätt att veta vad man vill bli eller jobba med när man just slutat högstadiet, det är någonting som måste få växa fram och det måste få ta tid. Vad som då kan vara en trygghet är att alla våra program är uppbyggda på ett sätt som gör det möjligt att först testa och känna efter, och sedan välja. 

Hos oss på CNG jobbar vi på bred front med att stötta våra elever genom dessa val och vidare ut i arbetslivet. Jag som Karriärcoach, tillsammans med lärare, mentorer, rektorer och handledare från våra ägar- och samarbetsföretag, bildar ett starkt nätverk runt våra elever där vi alla har ett ansvar att i det dagliga mötet med ungdomarna väva in vägledande moment och samtal utifrån våra unika kompetenser och roller.

Som Karriärcoach på skolan följer jag dig som elev från den stund att du börjar fundera kring yrkesval och gymnasieprogram, under skolgången genom de olika val du gör, till dess att du med den vita mössan på huvudet lämnar oss för att ta dig an vuxenlivet och påbörjar din karriär… oavsett om det innebär att du går direkt ut i arbetslivet eller via fortsatta studier.

Behöver du hjälp att sålla dina tankar kring allt detta? Varmt välkommen att höra dig av eller söka upp mig!

/Jendela Weissman, Karriärcoach/SYV
/ 076 000 19 03