Vad har rollspel och Vård- och omsorgsprogrammet gemensamt?


Jo, nämligen en eftermiddag i Vårdsalen med VO20!


Eleverna fick välja ett scenario kopplat till området före- och eftervård vid en operation, som de arbetar med just nu.

Eleverna tog tillsammans med Emma, VO-lärare ett scenario. Slutresultatet blev en patient som har en blindtarmsinflammation som ska opereras. I salen fanns även en sjuksköterska och två undersköterskor. Eleverna fick besvara frågor kopplade till operationen och övas i att översätta de termer som de lärt sig, till ett språk som blir förståeligt för någon som inte har den utbildningen de har. De testades också i bemötande och samarbete med varandra.

VO20, som har avklarat tre av fyra praktikperioder, och närmar sig sin gymnasieexamen med stormsteg, har under sina snart tre år på VO-programmet på CNG fått testa på många olika verklighetsbaserade scenarion och moment. 
En av de stora fördelarna med VO-programmet - sammankopplingen med det kommande yrkeslivet. 

Ett kreativt och lärorikt inslag på VO-programmet, instämmer både lärare och elever på.