Vi är Erasmus-certifierade!


Vi är Erasmus-certifierade!

Curt Nicolin Gymnasiet har sedan länge samarbetat med Erasmus och 2021 var det dags för CNG att certifieras för perioden 2021-2027. Certifieringen ger oss möjligheten att bland annat berika våra elevers undervisning med internationella projekt. Under vårterminen av våra elevers tredje år, ger vi samtliga elever möjligheten att under en utlandsresa besöka programspecifika verksamheter för att både få bredda sitt perspektiv inom deras område, men också få det kulturella utbytet och möjligheten att bruka det engelska språket med den teminologin som kan vara användbar för den som fortsätter i branschen. Vi är väldigt stolta över att kunna erbjuda våra elever detta och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete!