Elevhälsan

CNG´s elevhälsoteam

"Vi i elevhälsoteamet (EHT) på Curt Nicolin Gymnasiet arbetar för att främja ett, både psykiskt och fysiskt, gott mående för att varje elev ska nå sina studiemål. EHT består av rektorer, skolsköterska, kurator, studie- och yrkesvägledare (SYV), specialpedagog, speciallärare samt elevassistent.

Vi träffas varje vecka för att tillsammans diskutera och hitta
lösningar som möjliggör att du som elev får rätt stöd i din utbildning och utveckling. Även skolans pedagoger är delaktiga i detta arbete och vi försöker tillsammans se till vad som är bäst för dig som elev."

Vi finns för dig!


Marie

Skolsköterska

Madeleine

Specialpedagog

Jill

Kurator


Hilda

Elevassistent

Anna 

Studie- och yrkesvägledare