Stipendium

Stipendier som delas ut av CNG

- Bästa betyg, x7 (IN/EE/TEKDES/TEKPRO/TEKV3D/TEKVET/VO)
- Curt Nicolins Stipendium, x1
- Curt Nicolin Gymnasiets VO-stipendium åk.3, x3
- Curt Nicolin Gymnasiets VO-stipendium åk.2, x3
- Curt Nicolin Gymnasiets VO-stipendium åk.1, x3

Stipendium som delas ut från Finspångs Kommun

- Finspångs Kommuns Räddningstjänststipendium, x1

Stipendium som delas ut från Mogård

- Mogårds teckenspråksstipendium

Stipendier som delas ut från Georg Leires fond (antal justeras från år till år)

- Georg Leires stipendium till gymnasieelever (EE, IN & TE)


Georg Leires fond

Georg Leire startade fonden för att hedra Finspång och Finspångs ungdom genom att inköpa ett antal aktier, vars avkastning utdelas som premier eller stipendier till sådana elever vilka på grund av goda yrkesanlag, flit eller hedrande uppförande kunna anses därtill förtjäna. Georg Leire var direktör vid dåvarande STAL (Svenska Turbin AB Ljungström) nuvarande Siemens Energy under åren 1920-1940.

Georg Leires fond delar även ut stipendium till dig som studerar och läser en YH-utbildning, högskole-/
universitetsutbildning eller liknande. Men detta stipendium måste du själv ansöka om via länken nedan. Dessutom behöver du tidigare ha läst ett gymnasieprogram med yrkes- och/eller teknisk inriktning.
Stipendium som tilldelas gymnasieelever går ej att ansöka om, utan delas ut till elever bland annat utifrån uppfyllnad av ovanstående kriterier.

Krav för att kunna söka (gäller ej stipendium till gymnasieelever) 

Under din gymnasieutbildning ska du ha varit mantalsskriven i Finspångs kommun och dina pågående studier ska ha en inriktning mot industriteknisk eller teknisk utbildning.

Ansökan görs digitalt via https://stiftelseansokan.seb.se/sbs/Leires_fond
och ska vara inskickad senast 31 oktober 2023.

Vid frågor går det bra att kontakta Jessica Johannesson på Curt Nicolin Gymnasiet, .