FAQ

På CNG har vi följande program samt fördjupningar. 

Teknikprogrammet: 
- Produktionsteknik 
- Teknikvetenskap 
- Utgång 3D-teknik 
- Utgång naturvetenskap 
- Utgång teknikvetenskap 
- Design och produktutveckling 

El- och energiprogrammet: 
- Utgång industriautomation 
- Utgång elinstallation 

Industriprogrammet: 
- Svetsteknik 
- Produkt och maskinteknik 
- Driftsäkerhet och underhållsteknik

Vård- och omsorgsprogrammet: 
- Utgång funktionsnedsättning 
- Utgång omsorg 
- Utgång pedagoik

TE4-Gymnasieingenjör: 
- Utgång design- och produktutveckling 
- Utgång produktionsteknik 

TE4 är ett fjärde år på CNG som leder till gymnasieingenjörsexamen. Utbildningen pågår under ett år och är tillgänglig för dig som har en teknikexamen eller motsvarande. Anledningen till att vi på CNG erbjuder den här linjen är för att Sverige och världen behöver tekniska, kunniga och kompetenta ingenjörer som kan driva utvecklingen framåt. Efter ett år på TE4 är du gymnasieingenjör och redo för att starta din karriär i arbetslivet!

Nej, men det går att läsa Vård- och omsorgsprogrammet som har samhällsbehörighet. På det sättet får du samtidigt mer praktisk skolgång istället för den vanliga teoretiska som samhällsprogrammet brukar vara. Du blir både anställningsbar och högskoleförberedd.

På CNG väljer du programinriktning/fördjupning under olika tider beroende på vilket program du går, följande gäller för respektive program: 

Teknik: Innan du påbörjar ditt andra år 
Vård- och Omsorg: Innan du påbörjar ditt tredje år 
Industri: Innan du påbörjar ditt andra år 
El- och Energi: Innan du påbörjar ditt tredje år 

Under ditt första år får du testa på de olika fördjupningarna som ditt program har att erbjuda. 

Nästan vad som helst. Men självklart är det ju lättare att bli något åt det hållet som du har pluggat på ditt gymnasium. Men med hjälp av något som vi kallar för ”dubbelkompetens” kan du skapa dig en bredare kompetens. Exempelvis kan du lägga till extra biologi och kemi under ditt tredje år på teknikprogrammet för att få samma behörighet som om du skulle ha gått naturprogrammet och det innebär att du slår två flugor i en smäll. Teknik och Natur i en utbildning!

Man brukar ha praktik näst intill hela år 3. Men hela din skolgång präglas av APL-praktik och studiebesök.

Ja, du har möjlighet att ansöka om lärlingsersättning från CSN under ditt tredje och sista år. Detta är 1000kr/månad utöver ditt vanliga studiebidrag.

På skolan har vi i dagsläget 563 elever fördelade på tre årskurser och fyra olika program.

Friskola betyder att vi är ägda av någon annan än kommunen, i vårt fall ägs vi av olika företag i Finspång.

Viktigt att poängtera är att vi är en icke vinstdrivande friskola, vilket innebär att inga aktieägare kan "tjäna pengar" på vår skola. All eventuell överskott återinvesteras i skolan - alltid!

Den här frågan är väldigt svår att sätta ett svar på eftersom de siffrorna skiftar från år till år beroende på vilka det är som söker och hur många poäng just de har. Man kan titta på lägsta meritpoäng för de som kommit in året innan för att få en hint och i år (läsåret 21/22) såg det ut så här: 

El- och energi: 240 poäng
Industri: 180 poäng
Teknik: 235 poäng
Vård- och omsorg: 202,5 poäng 

Men återigen, det här kan varierar från år till år, och kom ihåg att alltid söka det du mest vill i första hand!  

NEJ! Vi på CNG tror inte på att förlöjliga våra elever, det går emot de värdegrunderna vi och samhället står bakom. Istället tar de äldre elever på CNG hand om de nya genom att vara faddrar. Faddrarnas uppgift är att ”faddra” in de nya eleverna i det som vi kallar CNG-andan, och hitta på roliga aktiviteter som LAN eller övernattningar på skolan samt andra planerade roligheter.

Normalt pendlar det 431 elever dagligen till Finspång vilket utgör ca 75% av våra elever. Dessa kommer från olika plaster runtom i Östergötland. Majoriteten kommer från Norrköpingstrakterna, men en del kommer även från Linköping, Skärblacka, Söderköping och Valdemarsvik.

Att pendla tar ungefär 40 minuter med expressbussen ”40” från Norrköpings resecentrum till Finspångs station. Busstationen i Finspång ligger ungefär 40 meter från skolan. Med andra ord är det väldigt lätt att pendla.

Ja, man får ett busskort av skolan om man bor mer än 6 km från skolan och detta gäller 05–19 alla vardagar. Skolan erbjuder även busskort med utökade tider för de elever som har speciellt behov av det.

Som elev på CNG får man mat levererad från Östgöta kök varje dag som färdiglagas i vårt kök och serveras i vår egen restaurang.

Sommarjobb får du på något av våra ägarföretag eller kanske även en anställning på skolan.

Ja, man får en kraftfull dator som kommer att klara av de krävande programmen som vi kommer att behöva använda oss av. Denna dator kommer du även att få behålla som förmån om du sköter din skolgång.

På CNG får alla elever ett gymkort som gäller på Medley’s anläggningar i hela Östergötland.

Man får ett körkortspaket av skolan eftersom vi anser att det är viktigt att man har ett körkort när man kommer ut i arbetslivet. Det här körkortspaket innehåller: 

- 10 gratis körlektioner från körskolan som CNG samarbetar med.
- Riskettan 
- Teoriutbildning 

PBL står för ”Problem Baserat Lärande” och är det arbetssätt som vi utgår ifrån i våran undervisning. Det innebär att man får ett problem och ska utifrån det problemet hitta en lösning, ofta tillsammans i grupp och där flera skolämnen ingår.

Lektionerna på CNG är längre än lektionerna som du är van vid från din tidigare skola. Det beror på att vi på CNG arbetar med något som vi kallar för PBL. Därav är våra lektioner oftast indelade i förmiddagslektioner och eftermiddagslektioner. Detta för att man ska kunna ha tillräckligt med tid att arbeta med projekt och kunna komma någon vart med det under lektionstid. Men självklart tar vi längre raster när vi känner att vi behöver vila.

Nej, på CNG jobbar vi med något som kallas PBL. Det innebär att vi ofta jobbar från idé till produkt, där vi stöter på ett problem under arbetets gång som ska lösas. Detta görs oftast i grupp och i projekt istället för prov. Anledningen till det är att du i arbetslivet oftare stöter på projekt och grupparbete än vad du stöter på prov. Vi tror på att det är det rätta sättet att förbereda våra elever inför deras framtid.

Du behöver bara en behörighet från grundskolan. Men för övrigt lär man sig det programspecifika ifrån grunden.

Om man har dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter har man rätt att använda sig av digitala hjälpmedel. På CNG använder vi Oribi. Ofta har man som elev även inlogg till Legimus med sig sedan tidigare och kan använda även det. Annars hjälper eleverna att ordna detta. En kontakt med vår specialpedagog upprättas i början av läsåret för att stämma av om ytterligare anpassningar behövs och hur vi kan hjälpa till för att underlätta skolgången under de tre åren här på CNG.

Skoldagarna är i regel 8-16, men självklart varierar det, vissa dagar kan du även vara lektionsfri. När du går ditt sista år kan skoldagarna variera beroende på hur många extra kurser du valt till under sista året.

Ja, det går absolut att läsa moderna språk som franska, tyska och spanska, men det funkar även att läsa modersmål om så önskas.

CNG vill utbilda och inspirera våra elever att hålla en bra hälsa och välmående. I årskurs 1 har vi idrottslektioner med 1 pass i veckan, samt att eleverna får ett gymkort på Medley som fungerar på alla anläggningar i Östergötland där de kan träna när det passar dem. Som tillägg till detta har vi har tvåaktivitetsdagar och två teoretiska dagar under året där eleverna får prova nya aktiviteter samt öka sina teoretiska kunskaper kring träning och hälsa. I årskurs 2 är det fyra aktivitetsdagar om året och fyra uppföljningsdagar med nya aktiviteter och mer teoretisk kunskap samt att eleverna nu tar ansvar för sin egen träning på gymmet en gång i veckan. Men självklart får eleven träna fler gånger i veckan om denne vill det.

Gym-gem står för gymnasiegemensamma ämnen. På CNG är veckorna indelade i "karaktärsveckor" och "gym-gemveckor" under sina första två år. Under de så kallade "gym-gemveckorna" har man de ämnen som alla elever på CNG har gemensamt såsom svenska, samhällskunskap, religionskunskap, historia och engelska. På karaktärsveckorna läser man de kurser som är gemensamma för de program som man läser.