Frågor och svar

Här hittar du vanliga frågor och svar på dessa.

Det är inte lätt att veta om man tänker plugga vidare eller ta sig ut på arbetsmarknaden direkt när man går i nian. Därför har vi valt att utveckla ett koncept som vi kallar Dubbel kompetens. Vilket innebär att man oavsett program kan välja till att bli både högskole- och yrkesförberedd. Vilka kurser man kan samt behöver läsa varierar beroende på program och vad man vill läsa till. Hör av dig till Anders så kan hon förklara mer specifikt vad som gäller dina val.

Ett orosmoment hos många är matematiken på gymnasiet, dels för att många hos oss läser en kurs matte per termin, men även för att det helt enkelt kan vara svårt. Vår lösning på att ge extra stöd till elever som söker det är att vi arrangerar Mattestugor. Det finns då alltid minst en lärare på plats och ofta någon från de äldre årskurserna för att hjälpa till. Mattestugorna sker efter skoltid och är frivilliga så länge man inte ligger efter i kurser. Det finns även liknande för Fysik, gymnasiegemensamma ämnen osv men de är det inte lika stor efterfrågan efter.

Mer än hälften av våra elever pendlar från Norrköping, även en del från bl.a. Linköping. Då vi har busshållplats precis utanför dörren för dels expressbussarna 40, 41, 42, 58 och 59 men även ett flertal andra busslinjer så är det ingen ansträngning att ta sig till bussen. Gällande avgångar så går det ett flertal i halvtimmen under pendlingstider men även under resten av dagarna är avgångarna täta. 30 minuter tar expressbussen från Norrköping till Finspång, vilket är mindre tid än vad det kan ta för många att ta sig till en skola närmare med t.ex. spårvagn.

Som elev hos oss på Curt Nicolin Gymnasiet får man både praktik och teoridelar till sin körkortsutbildning genom Fia&Carros som finns på plats utanför våra dörrar de flesta dagarna. Om man inte vill gå på körlektioner i Finspång så kan man boka in sig i Norrköping istället då de även är baserade där.

08.00 – 16.00 är vår vanliga dag. Dels för att vi tycker att när man är i skolan ska man ha lektioner och inte håltimmar samt att vi hellre lägger in t.ex. en hel ledig eftermiddag någon dag i veckan för en halvtimme här och var.

 

Din ledighet bör du, så långt det någonsin går, planera till lov eller inarbetade dagar. Behöver du ledigt utöver detta, för t.ex. tandläkarbesök, talar du med din mentor. För ledighet längre än tre dagar krävs godkännande från rektor. Skriv i god tid ut och fyll i en ledighetsansökan, denna hittar du på Schoolity, och lämna till din mentor. Det är ditt eget ansvar att ta reda på vad och jobba ifatt det du ev. missar under ledigheter.

Vi växer för varje år, i år har vi 550 elever men nästkommande år kommer vi vara ännu fler.

Från och med 1 januari 2019 tar Curt Nicolin Gymnasiet ut en administrativ avgift på 300 kr om du behöver beställa en dubblett av dina betyg. Detta ska betalas innan handläggningen påbörjas. Du gör din beställning via mail till jessica.johannesson@cng.se. När beställningen är mottagen får du en faktura mailad till dig. För snabbare hantering kan du maila en kvittens till Jessica att fakturan är betald och då skickas dina betyg hem till dig per post. 

Liksom andra nationella gymnasieprogram är CNGs fyra program uppbyggda av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen samt individuella valbara kurser. Gymnasiegemensamma ämnen är de ämnen som läses i alla program: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, religionskunskap, samhällskunskap samt svenska. Programgemensamma ämnen är de ämnen som formar själva programmet/inriktningen, t.ex. CNC-teknik, montering och CAD. Mer information om vilka kurser som ingår finns att läsa om i varje programs kursplan som ni hittar under respektive program under rubriken Utbildningar. Eleverna kompletterar sin utbildning med ett antal kurser från ett urval som t.ex. omfattar Engelska 6 och biologi.

De första två åren läses gymnasiegemensamma ämnen varannan vecka och de programgemensamma varannan.

Om du som inte är elev i gymnasieskolan vill anmäla dig till att göra särskild prövning i en eller flera kurser kan du vända dig till rektor Anders Södergren. Curt Nicolin Gymnasiet tar ut en avgift på 500 kr per kurs (med stöd av förordningen 1991:1124). Innan den särskilda prövningen kan påbörjas måste avgiften vara inbetald. Observera att inga återbetalningar för ej slutförda prövningar kommer att ske.

Hittar du inte svar på din fråga?