VÅRA UTBILDNINGAR

Elever på El- och energiprogrammet på Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång

EL & ENERGI

Elev på Industritekniska programmet på Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång

INDUSTRITEKNIK

Prototyp på Teknikprogrammet på Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång

TEKNIK

Elever på Vård- och omsorgsprogrammet på Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång

VÅRD & OMSORG

Elever på T4 - Gymnasieingenjör på Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång

TE4 GYMNASIEINGENJÖR