Vi behöver bli flera!

Curt Nicolin Gymnasiet växer. I år har vi fler sökande elever än någonsin. Inför ht19 har vi behov av att anställa lärare inom matematik och fysik samt en specialpedagog.

Yrke: Matematik-/fysiklärare
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid
Lön: Fast månadslön
Arbetslivserfarenhet: Lärare i gymnasiet, mindre än 1 års erfarenhet (meriterande) 
Utbildning: Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom Pedagogik och lärarutbildning (meriterande)
Kompetenser: Lärarexamen (krav)

Ansök senast: 12 juni 2019
Referens: Lärare MA-FY, CNG 2019

Scrolla ned för mer information om respektive tjänst.

Yrke: Specialpedagog
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid
Lön: Fast månadslön
Arbetslivserfarenhet: Specialpedagog, mindre än 1 års erfarenhet (meriterande)
Utbildning: Eftergymnasial utbildning två år eller längre inom Pedagogik och lärarutbildning (krav)


Ansök senast: 17 juni 2019
Referens: CNG Specialpedagog

Om oss

Som en av Sveriges första friskolor har vi sedan 1996 utmanat skolvärlden med de vassaste gymnasieprogrammen. Curt Nicolin Gymnasiet har från start varit icke vinstdrivet – Non profit! Vi har följande program; Teknikprogrammet, Industritekniska programmet, El- och Energiprogrammet samt Vård- och Omsorgsprogrammet. Dessutom kan vi erbjuda TE4 – ett fjärde år på Teknikprogrammet som mynnar ut i en Gymnasieingenjörsexamen inom produktionsteknik eller design- och produktutveckling. På skolan studerar ca 520 elever.

CNG satsar starkt på att integrera digital teknik i sin pedagogiska verksamhet.

Curt Nicolin Gymnasiet ägs av regionens industri och Finspångs kommun. Vi har mycket goda relationer med Mo Gård, Landstinget och andra aktörer på vård- och omsorgssidan. Vi finns i moderna lokaler mitt i det industritäta Finspång med tillgång till många företag och organisationer i vår närhet.

Lärare i matematik och fysik

Om dig

Vi tror att du är genuint intresserad av att arbeta tillsammans med elever och kollegor för att alla på skolan ska kunna utvecklas och lära mer. Du vill inspirera och bli inspirerad. Du har eller håller på att utveckla en modern syn på lärandet för det tjugoförsta århundradet!

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill bli en av våra lärare. Arbetet innebär att ingå i ett arbetslag kring våra elever på Curt Nicolin Gymnasiet och att vara del i arbetet att utveckla vår pedagogik.

Specialpedagog

Om dig

Vi söker en specialpedagog till Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång. Hos oss kommer du vara en del av skolans Elevhälsa med nära samarbete med rektorer, lärare och pedagogiska assistenter. Utifrån dina kvalifikationer har vi möjlighet att anpassa arbetsuppgifter efter dina och våra befintliga kompetenser. Inom skolans Elevhälsa finns även kuratorer, skolsköterska, studie- och yrkesvägledning samt rektorer.

Vi vänder till dig som är genuint intresserad av att arbeta tillsammans med elever och kollegor för att alla på skolan ska kunna utvecklas och lära mer. Du vill inspirera och bli inspirerad. Du har eller håller på att utveckla en modern syn på lärandet för det tjugoförsta århundradet!

Vi har behov dig som kan

  • arbeta för att stödja eleverna i sin måluppfyllelse och ansvara för att de elever som är i behov av särskilt stöd uppmärksammas och får rätt form av stöd. Du arbetar med och tar pedagogiskt ansvar för administration av kartläggningar, åtgärdsprogram och tekniska hjälpmedel.
  • handleda och samarbeta med undervisande lärare och mentorer för att hitta fungerade arbetsformer och eventuella anpassningar i den ordinarie klassrumsundervisningen, men ditt arbete kan ske både på individ-, grupp- och skolnivå, beroende på behov.
  • ha kontakt och samarbeta med elever, vårdnadshavare, lärare, mentorer, skolledning, övrig skolpersonal samt externa samarbetspartners vid behov. Du kan bistå rektor i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Kontakt och ansökan

Magnus Ekenblom, VD

072-566 92 11

Fackliga representanter

Anna Hermelin, Lärarnas riksförbund, lokal

076-000 19 13

Peter Granath, Lärarförbundet

076-001 19 26