Avslutning branschskole-elever

Efter 6 veckor på Curt Nicolin Gymnasiet har nu de tre eleverna från teknikprogrammet på Ebersteinska Gymnasiet fullgjort sin undervisning i Branschskolan. Manne, Ali och Edvin har fått cadda i Siemens NX, 3D-printa och utveckla sina kunskaper inom produktionsteknik. 

Bland annat har de fått ta fram en skyddsdel till en Enduro-motorcykel på beställning av Göran. De har även fått ta fram en skyddsdel till den femaxlade fräsen i verkstaden på skolan. 
Nu har eleverna fått sina diplom för väl genomfört arbete och är färdiga för den här gången - men vi hoppas självklart att vi ses igen!