"Curtans Mottagning" - Vård- och omsorgselever startar egen mottagning

VÅRDMOTTAGNING ÖPPNAR SNART!

För den som är elev eller personal på Bildningen kommer det snart gå att boka en tid på Curt Nicolin Gymnasiets alldeles egna vårdmottagning. Mottagningen är ett projekt som eleverna på vård- och omsorgsprogrammet i åk 1 får genomföra och inkluderar allt från planering av budget till marknadsföring av mottagningen. När mottagningen sedan öppnar efter påsk, är det elevernas ansvar att på ett korrekt vis hantera personuppgifter och att lämna ut korrekta analyser efter deras klienters besök. 

Ett så roligt projekt som vi är väldigt stolta över att få presentera!