Det mest unika studentutspringet...

Nu har vi äntligen fått alla beslut på plats gällande vårt studentutspring. Den gemensamma Studenten för Finspångs gymnasier kommer i år ske klassvis uppe på Arena Grosvads utomhusarena fredagen den 5 juni.

Upplägg:
Studenten kommer att gå till så att studenterna kommer att röra sig klassvis i och mellan stationer i ett så kallat taktat flöde under studentdagen. Dessa stationer kommer att vara utspridda över stora områden ute på idrottsplatsen. Starttider för klasserna kommer att informeras om i ett senare utskick eftersom detaljer kring stationer och flöden ytterligare skall förfinas, men själva utspringet kommer att vara den sista stationen i detta flöde och detta kommer att vid nedan angivna tider.

Det som gäller för anhörigas närvaro vid studentutspringet är följande:
Högst två anhöriga per student får närvara vid studentutspringet på Grosvads IP. Nedanstående ankomsttider är viktiga att hålla och det gäller att åka med bil till rätt parkering som kommer att vara markerad vid Grosvads IP. När ni kommit i tid och till angiven parkering väntar ni i bilarna till dess att vidare instruktioner ges.

 

Parkeringsplatser, ankomst-, och utspringstider:

   Utspring           Klass                       Parkering    Ankomst gäst till parkering
     11.30                EE17                               B                  11.10
     12.00                IN17                                A                  11.40
     13.20                VO17                               A                  13.00
     14.00    Tekdes17 + Tekpro17                  B                  13.40
     15.20             Tekvet17                            B                  15.00
     16.00           Tekvet3D17                          A                  15.40

 

Ytterligare, ännu mer detaljerad, information presenteras via Schoolity och här inom kort.

Tack för visat tålamod och förståelse! Bara hör av er om ni har frågor.

/Anders Södergren, rektor
076 000 19 04