Elever från Ebersteinska Gymnasiet får undervisning på Curt Nicolin Gymnasiet i teknik

1/3-8/4 erbjuder Curt Nicolin Gymnasiet undervisning i CAD-programmet NX och 3D-printning för tre elever från Ebersteinska Gymnasiet i Norrköping. Konceptet kallas "Branschskola" och går ut på att ge möjlighet till undervisning med utrustning och med kunskap som inte erbjuds på den egna skolan. 

Eleverna har under det första veckan fått bekanta sig med programmet för att under den andra introduceras för en utmaning i form av utformandet av en kåpa till en Enduro Husaberg. Eleverna ska nu, utifrån användingsområdet som Göran presenterat för dem, anpassa kåpan i CAD för 3D-printning och sedan gjutning.  

Vi tycker att det är så roligt att få dela med oss av den kunskap vi besitter och ser fram emot att få följa detta projekt!