Georg Leires Stipendie 2018

Om du studerar och läser en YH-utbildning, högskole- eller universitetsutbildning eller liknande och tidigare har läst ett gymnasieprogram med yrkes- och/eller teknisk inriktning finns det möjlighet att söka stipendium ur Stiftelsen för Georg Leires fond.
Georg Leire startade fonden för att hedra Finspång och Finspångs ungdom genom att inköpa ett antal aktier, vars avkastning utdelas som premier eller stipendier till sådana elever vilka på grund av goda yrkesanlag, flit eller hedrande uppförande kunna anses därtill förtjäna. Georg Leire var direktör vid dåvarande STAL (Svenska Turbin AB Ljungström) nuvarande Siemens under åren 1920-1940.
Krav för att kunna söka
Under din gymnasieutbildning ska du ha varit mantalsskriven i Finspångs kommun samt att pågående studier ska ha en inriktning mot industriteknisk utbildning.
Ansökningsblankett kan fås via mail av Jessica, jessica.johannesson@cng.se eller hämtas hem via Finspångs kommuns hemsida www.finspang.se/blanketter-och-e-tjänster.
Ansökningshandlingar skickas till

Stiftelsen Georg Leires fond Bildningen
Att. Jessica Johannesson Finnvedsvägen 4
612 30 FINSPÅNG

Senast den 31 oktober 2018 ska din ansökan vara inlämnad