Gott samarbete mellan TE4 och Gränges

Gott samarbete mellan TE4 studenter och Gränges i Finspång!

Att skola och näringsliv samverkar är något vi alla tjänar på. Vi är stolta att ha Gränges som delägare av skolan och det är tydligt att vår samverkan gynnar alla involverade; skola, företag och elev! Läs artikeln som är direkt hämtad ifrån Gränges intranät!

Sedan början av året har Gränges i Finspång samarbetat med några studenter från Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång när det gäller provhållare för dragprovning. En av initiativtagarna till samarbetsprojektet är Göran Moberg, Laboratorietekniker på Forsknings & utvecklingsenheten i Finspång.

- Bakgrunden till den här idén med hållare till proverna började med att vi försökte utveckla en metod för att testa folie i mekanisk provning, det vill säga dragprovning. Materialet är ju väldigt tunt där kundkraven ligger mellan 10–15 my (tusendels millimeter), vilket gör att det inte går att montera materialet utan hjälpmedel. Vi har tidigare köpt lite nya hjälpmedel till vår dragprovmaskin från Zwick samt utvecklat ett program som är optimerat för just folie. I samband med detta fick jag frågan om jag hade något lämpligt uppdrag för några elever från Curt Nicolin Gymnasiet och jag tyckte att detta var ett projekt som kanske skulle passa bra, berättar Göran Moberg. Alexander Hall och Natalie Teryd nappade på uppdraget. Båda två studerar ett tekniskt fjärde år på Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång.

- Vi pluggande teknisk design och produktutveckling på gymnasiet på CNG innan vi båda valde att plugga till TE4 med samma inriktning. Under detta TE4-år har vi fått testa på hur det är att komma ut i arbetslivet genom att praktisera på flertalet företag som samarbetar med skolan. En av dessa praktikplatser utfördes på Gränges i Finspång, säger Natalie.

Under studenternas korttidspraktik på Gränges fick de ett uppdrag från Göran där de skulle designa och skapa en fixtur till Gränges hållfasthetsmätare.

- Det började med att vi fick se Gränges tillfälliga fixtur, samt att Göran berättade vilka brister den nuvarande fixturen hade. Sedan var det upp till oss att försöka lösa det. Med de nämnda bristerna och önskemål från Görans sida kombinerade vi olika designalternativ och hjälpmedel på fixturen och konstruerade dem i CAD-programmet Siemens NX, berättar Alexander.

Till sin hjälp hade de tillgång till en SLS-printer (Lasersintrings-maskin) på Curt Nicolin Gymnasiet där de snabbt 3D-printade ut prototyperna för att se hur de fungerade. Slutresultatet blev en fungerande 3D-utskriven monteringsfixtur.

- Alexander och Natalie gjorde ett gott arbete och resultatet blev över förväntan. Nu håller vi på att se över om vi har några nya projekt vi kan göra tillsammans med dem och Curt Nicolin Gymnasiet, avslutar Göran Moberg.

Bild på provhållare.

Göran monterar ett hållfasthetsprov i dragmaskinen.