Info Coronaviruset

Curt Nicolin Gymnasiet AB följer händelseförloppet kring Coronaviruset och arbetar aktivt med beredskap för att kunna hantera eventuell smittspridning och olika situationer som kan komma att uppstå. Vi utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer och anpassar vår verksamhet efter dessa.

Det är viktigt att du stannar hemma om du känner dig sjuk, tillämpa försiktighetsprincipen. Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symptom, även milda, att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Symptom på infektion är lyftvägssymptom, feber och hosta.

På Finspångs kommuns hemsida finns mer information och länkar till andra myndigheter. Besök hemsidan för att ta del av informationen om Coronaviruset. Sidan uppdateras fortlöpande.
www.finspang.se

 

Information om coronaviruset: https://finspang.se/corona/informationomcoronaviruset.5.124f69ee1702e135d8d548.html

Elever och vårdnadshavare på Curt Nicolin Gymnasiet uppmanas även att ta del av aktuell information via Schoolity.