Om oss

OM CURT NICOLIN GYMNASIET

Som en av Sveriges första friskolor har vi sedan 1996 utmanat skolvärlden med de vassaste gymnasieprogrammen. Curt Nicolin Gymnasiet har från start varit icke vinstdrivet – Non profit! Hos oss kan du välja mellan Teknikprogrammet, Industritekniska programmet, El- och Energiprogrammet samt Vård- och Omsorgsprogrammet. Dessutom kan vi erbjuda TE4 – ett fjärde år på Teknikprogrammet som mynnar ut i en Gymnasieingenjörsexamen inom produktionsteknik eller design- och produktutveckling.

Curt Nicolin Gymnasiet ägs av regionens industri och Finspångs kommun. Vi har mycket goda relationer med Mo Gård, Landstinget och andra aktörer på vård- och omsorgssidan. Vi finns mitt i det industritäta Finspång med tillgång till många företag och organisationer i vår närhet. Det innebär att du som elev här hela tiden har kontakt med den ”verkliga” världen där du så småningom ska ut och ta ett jobb.

Mats Rosander, ordförande i Curt Nicolin Gymnasiet AB och Informationsdirektör för Siemens i Finspång:

”Som representant för de företag som är ägare till Curt Nicolin Gymnasiet AB är jag mycket mån om att eleverna får bästa tänkbara utbildning. I framtiden kommer vi att vara beroende av att rekrytera kvalificerade teknikkunniga människor. Dessa utbildar vi på CNG.”

FÖRETAGEN BAKOM CNG

Så gott som alla avancerade industriföretag i vår närhet är delägare i skolan. Tekniskt utbildade personer är något man ropar efter i hela samhället och arbetsmarknaden är stor i Finspång, i Sverige och i världen. Tack vare det starka stödet från våra CNG-företag kan vi erbjuda dig som elev både praktik (APL) och sommarjobb där du får prova på arbetslivet. Här har du den unika möjligheten att skapa goda kontakter som du har nytta av både nu och i framtiden.

CNG-företagen har ett stort nätverk runt om i världen som öppnar dörrar för karriär både i Sverige och utomlands. APL, Arbetsplatsförlagt lärande, är en mycket viktig del i din utbildning, särskilt för dig som går ett yrkesprogram. Det ligger schemalagt redan från årskurs ett på våra yrkesprogram, men det är framför allt i årskurs tre som du kommer att tillbringa mycket tid ute på företagen. Här får du praktisera dina kunskaper på riktigt, och i skarpt läge. Du och din handledare arbetar mot ett gemensamt mål och utvecklas tillsammans. För Teknikprogrammet, som gör mindre praktik ute på företagen, har vi till exempel en Campus-vecka på universitetet. Vilka våra CNG-företag är ser du längst ner på denna sida.

UNIK PEDAGOGIK

Curt Nicolin Gymnasiet står för den moderna pedagogiken där skolan är i verkligheten. Vi utgår från PBL – Problembaserat Lärande – och jobbar gärna i projektform. Allt du gör här är ”på riktigt” – inget torrsim med påhittade övningar.

Fördelarna med att jobba i projekt är många. Förutom att du lär dig saker på ett roligt och effektivt sätt så utvecklar du din sociala kompetens och samarbetsförmåga – egenskaper som framtida arbetsgivare värderar högt och som du har nytta av i hela livet.

Att arbeta i projekt handlar till stor del om att ta ansvar för sitt eget lärande . Det är du som tar till dig kunskapen, men självklart är våra engagerade lärare med och stöttar och handleder genom hela processen. Projektens längd och storlek varierar mycket. I början av årskurs ett är de ofta lite kortare, med målet att bli klar inom ett par dagar. I trean kommer du att vara så pass kompetent och kunnig att du klarar av att jobba i ett halvårslångt projekt inom din inriktning. Då har du har stor möjlighet att själv påverka vad projektet ska handla om.

Teorin får du med dig från de flesta gymnasieskolor, men vad som är unikt här är att du också växer som människa. I projekten får du byta kunskaper och erfarenheter med dina klasskamrater och lära dig att på egen hand eller i grupp lösa problem. Du blir duktig på att samarbeta och får en helt annan helhetsbild än om du skulle ha läst ämnena vart och ett för sig.

Vi satsar på dig och
du satsar på framtiden!

Det ställs höga krav i arbetslivet och därför är vi måna om att du som elev ska få bästa möjliga förutsättningar för att möta verkligheten som väntar. För att ge dig chansen att växa som individ och bli så förberedd som möjligt på livet efter skolan vill vi därför erbjuda dig följande förmåner. Vi tänker nämligen att oavsett om du studerar vidare eller ger dig direkt ut på arbetsmarknaden så ska du vara redo för vad som väntar. Vår vinst blir din utveckling!

Fri körkortsutbildning

Många yrken kräver att du kan köra bil, därför erbjuder vi våra elever att ta körkort. Vi erbjuder ett paket där både teori, riskettan och körlektioner ingår och detta gör vi genom vårt samarbete med Fia & Carro's trafikskola. De ser till att en av deras bilar och en körskolelärare finns på plats hos oss för att kunna ta hand om elever som önskar övningsköra. Att ta körkort är ett sätt att växa och ta ett kliv mot vuxenlivet.

 

Träningskort och restaurangmat

Självklart vill vi att du som elev hos oss ska må så bra som möjligt! Den som rör på kroppen blir klarare i knoppen och mår man bra på insidan så orkar man mer både i plugget och på fritiden. Tillsammans med Medley erbjuder vi alla våra elever träning både på gymmet, i simbassängen och på pass. Träningskortet ger dig inte bara fri träning på Medley i Finspång, utan på alla Medleys anläggningar i Östergötland. Gymmet är en naturlig samlingsplats utanför skolan, vilket vi ser som ett sätt att bygga vidare på den starka gemenskapen som redan finns på skolan. På Curt Nicolin Gymnasiet vill vi också utmärka oss för den goda maten, som serveras av Östgöta Kök. Hos oss finns alltså inte klassisk "skolmat", utan här blir du ordentligt mätt och har möjlighet att varje dag välja mellan flera smak- och näringsrika rätter med salladsbuffé och färskt bröd.

Egen dator

Datorn och tekniken runt omkring är ett av de absolut viktigaste hjälpmedlen idag. Därför är det självklart att du ska ha en riktigt kraftfull dator som är fullspäckad med bra programvaror. Vitsen med det är att du slipper uppleva begränsningar i dina studier och ditt lärande. Datorn hjälper dig helt enkelt att utvecklas snabbare.

 

Sommarjobb

Hos oss får du möjlighet att sommarjobba hos våra samarbetsföretag i Finspång med omnejd. Elever på Yrkesprogrammen har denna möjlighet efter år 2 och 3, medan eleverna på det högskoleförberedande programmet får sommarjobba efter år 2. Sommarjobb är ett bra sätt att tjäna lite pengar, samtidigt som du får erfarenhet av att jobba på riktigt. Och kanske, kanske hittar du en arbetsplats där du vill jobba i framtiden!

Fabriken!

I ”Fabriken” får våra elever chansen att ansöka om jobb och att prova på hur det är att jobba på verkliga villkor – man blir anställd på riktigt och får lön. Uppdragen kommer från oss själva samt lokala företag. Det kan handla om allt från att reparera maskiner och prylar till att tillverka produkter av olika slag, paketera brev, enklare programmering, etc . ”Fabriken” har bara funnits i tre år och är en succé. ”Fabriken” har varit en succé sen start och eleverna köar för att få jobba.

Utlandspraktik

Sist men inte minst genomför vi praktik- eller studieresor utomlands för att möta andra kulturer och för att utveckla ett gränslöst tänkande - något som vi anser är viktiga nycklar till framtiden. Under åren har utlandspraktiken tagit oss till bland annat Malta, England, Kroatien, Uganda, Tyskland, Dubai, Makedonien, Frankrike och Italien. Ett av CNGs internationella projekt just nu.

 

Curt Nicolin:

”Om Sverige som industrination ska klara sig bra, behöver vi få fram
en ny sorts vildhjärnor – industritekniker med förmåga att kombinera sina olika, djärva idéer om mekanik, datorer och miljö till nya humanitära lösningar.”

INTE BARA SNACK UTAN VERKSTAD OCKSÅ!

Det är lätt att prata om det man vill göra, att ha visioner och att skapa bilder av hur saker och ting är tänkta. Det är självklart bra att ha visioner, men en skola mäts inte genom vad den skulle vilja göra utan genom vad den faktiskt gör. På Curt Nicolin Gymnasiet tycker vi om att göra grejer! Vi uppfinner, bygger, skriver, reser, diskuterar, är med i tävlingar, presenterar, jobbar och har roligt ihop. På CNG utvecklas vi! Är du nyfiken på om Curt Nicolin Gymnasiet skulle kunna vara något för dig är du varmt välkommen på en prova-på-dag! Du bokar den under fliken "För dig i nian".

ELEVHÄLSA

Vi på Curt Nicolin gymnasiet värnar om att du som elev ska må bra. En viktig del av detta arbete är främjande och förebyggande insatser. Vi ser att en oerhört viktig del i det arbetet är goda relationer mellan elever och mellan elever och alla vuxna på skolan. Detta uppnås genom att vi har en rak kommunikation som bygger på att det är okej att ta upp dina funderingar kring din utbildning och skolan. Alla skolans utrymmen finns till för dig som elev och vi arbetar för att det ska vara ett öppet och inbjudande klimat. Vi försöker att fånga upp det som uppstår och förmedlar kontakter vid behov. Att våra elever mår bra och lever sunt är viktigt. Vår restaurangmat från Östgöta kök är sprängfylld med näring, skolan har förbud mot rökning och elevernas gymkort ska leda till en sund livsstil.

Skolans Elevhälsoteam arbetar för att främja och förebygga ohälsa genom att tidigt upptäcka om någon elev har det krångligt i skolan eller hemma. Elevhälsoteamet består av rektorer, skolsköterska, kurator och specialpedagog. Teamet träffas varje vecka, jämn vecka enbart Elevhälsoteamets representanter och ojämn vecka erbjuds Öppet team för alla pedagoger. Teamen ger möjlighet att diskutera det som uppstår och tillsammans samordna, hitta lösningar eller insatser som möjliggör att elever får rätt stöd i sin utbildning och utveckling.

Vill du ta del av vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019-2020 så kan du läsa mer HÄR eller utav vår dataskyddspolicy Curt Nicolin Gymnasiet så kan du läsa mer utav den HÄR

Specialpedagog 
Alla elever har rätt att lyckas i skolan och därför kan inte undervisningen utformas lika för alla. Vår specialpedagog heter Sandra och hon ansvarar för undervisning och pedagogiska insatser till elever i behov av stöd samt handledning/rådgivning till personal. Genom att utforma pedagogiska strategier tillsammans med lärare och elever, kartlägga och undanröja hinder i lärmiljön, arbeta med praktiska anpassningar samt ge direkt undervisningsstöd till elever skapas förutsättningar för att alla elever ska nå så långt som möjligt.  
Till Sandra kan du vända dig (direkt eller genom din mentor) om du exempelvis behöver stöd med struktur, planering eller annan hjälp för att klara dina kurser. Du hittar henne på plan tre, bredvid Blå planeten och 3:1XL

Kurator
Nästan alla hamnar i situationer när livet kan kännas svårt. Man kan behöva hjälp med att sortera tankar, känslor eller kanske stöd för att göra en förändring. Vår skolkurator heter Bodil och du kan tillsammans med henne komma fram till det du behöver prata om, vilka åtgärder som kan testas för att försöka lösa det som känns jobbigt eller inte fungerar. Bodil kan också hjälpa dig att få kontakt med annan professionell instans om det skulle behövas. All kontakt med Bodil är frivillig och du bestämmer själv hur varaktig kontakten ska vara. Du kommer enklast i kontakt med Bodil genom att söka upp henne på skolan, skicka sms, mail eller meddelande på Schoolity. Du kan såklart även ta hjälp av din mentor, lärare eller förälder för att förmedla kontakt. Bodils kontor är vid Blå planeten bredvid 3:1 XL.

Skolsköterska
Alla som går första året på gymnasiet erbjuds ett Hälsosamtal med vår skolsköterska Marie. Hälsosamtalet är en möjlighet för dig att diskutera dina behov och eventuella problem och vi på skolan får en chans att lära känna dig. Hälsa, trivsel, sömnvanor, skolgång och mycket annat diskuteras. Möjlighet finns för att väga sig och kontrollera längden samt göra syn- och hörselkontroll.
Du kan få hjälp med enklare medicinska insatser typ; mindre omläggningar och bedömningar. Om inte Marie kan hjälpa dig kan hon hjälpa dig vidare till andra instanser.
Vår skolsköterska finns här på skolan alla dagar i veckan och i mån av tid står dörren öppen och det är bara att titta in. Skolsköterskeexpeditionen finns på tredje plan, vid sidan av hissen. Om du önskar ett längre samtal kan det vara bra att boka en tid. Du når skolsköterskan även via mobilen.
Skolsköterskor har tystnadsplikt och du behöver inte berätta något för vare sig mentor, rektor eller föräldrar om inte du själv vill.