Om oss

ICKE VINSTDRIVANDE FRISKOLA SEDAN 1996

Som en av Sveriges första friskolor har vi sedan 1996 utmanat skolvärlden med de vassaste gymnasieprogrammen. Inom våra fyra gymnasieprogram (TE, IN, EE, VO) läser ca 550 elever. 

Curt Nicolin Gymnasiet ägs av regionens industri och Finspångs kommun. Vi har därtill mycket goda relationer med Mo Gård, Landstinget och andra aktörer på vård- och omsorgssidan.

Vi är – och har alltid varit – en icke vinstdrivande friskola. Det betyder att ingen aktör vill eller kan tjäna pengar på att bedriva skola, utan man ser istället sin vinst i att ha inflytande och kunna påverka hur vi arbetar och utbildar framtidens samhällsmedborgare – och kanske framtida medarbetare hos just dem.

Våra ägar- och samarbetsföretag har en viktig och betydelsefull del i CNG även i sammanhang som inte rör direkt beslutsfattande delar. Deras närvaro och engagemang är en röd tråd genom hela utbildningen. Du som elev har alltså hela tiden kontakt med den ”verkliga” världen där du så småningom ska ut och ta ett jobb.

CNG ligger mitt i det industritäta Finspång, i nya fräscha lokaleler i huset Bildningen som byggdes 2014. Här rymms stora ljusa klassrum, metodrum för vårdklasserna, VR-rum, 3D-rum, vår egen restaurang och den närmre 1000m2 stora verkstaden med alltifrån manuella maskiner till vattenskärmaskin, lasersintringsmaskin, robotar och annat som tillhör en modern verkstad.

FÖRETAGEN BAKOM CNG

Så gott som alla avancerade industriföretag i vår närhet är delägare i skolan. Tekniskt utbildade personer är något man ropar efter i hela samhället och arbetsmarknaden är stor i Finspång, i Sverige och i världen. Tack vare det starka stödet från våra CNG-företag kan vi erbjuda dig som elev både praktik (APL) och sommarjobb där du får prova på arbetslivet. Här har du den unika möjligheten att skapa goda kontakter som du har nytta av både nu och i framtiden.

CNG-företagen har ett stort nätverk runt om i världen som öppnar dörrar för karriär både i Sverige och utomlands. APL, Arbetsplats-förlagt lärande, är en mycket viktig del i din utbildning, särskilt för dig som går ett yrkesprogram. Det ligger schemalagt redan från årskurs ett på våra yrkesprogram, men det är framför allt i årskurs tre som du kommer att tillbringa mycket tid ute på företagen. Här får du praktisera dina kunskaper på riktigt, och i skarpt läge. Du och din handledare arbetar mot ett gemensamt mål och utvecklas tillsammans.

Vilka våra CNG-företag är ser du längst ner på denna sida.

Styrelsens uppdrag till oss på CNG:

"Curt Nicolin Gymnasiet ska skapa framtida medarbetare som driver utveckling"

UNIK PEDAGOGIK

Genomgående för oss på Curt Nicolin Gymnasiet är att i den mån det går, göra saker på riktigt och för ett syfte. Styrelsens uppdrag talar sitt tydliga språk och ska vi lyckas så måste vi lägga den traditionella undervisningen med påhittade övningar och ”torrsim” åt sidan.

CNG står för den moderna pedagogiken där skolan är i verkligheten. Vi utgår från PBL – Problembaserat Lärande – och jobbar gärna i projektform. 

Fördelarna med att jobba i projekt är många. Förutom att du lär dig saker på ett roligt och effektivt sätt så utvecklar du din sociala kompetens och samarbetsförmåga – egenskaper som framtida arbetsgivare värderar högt och som du har nytta av i hela livet.

Att arbeta i projekt handlar till stor del om att ta ansvar för sitt eget lärande. Det är du som tar till dig kunskapen, men självklart är våra engagerade lärare med och stöttar och handleder genom hela processen. Projektens längd och storlek varierar mycket. I början av årskurs ett är de ofta lite kortare, med målet att bli klar inom ett par dagar. I trean kommer du att vara så pass kompetent och kunnig att du klarar av att jobba i ett halvårslångt projekt inom din inriktning. Då har du har stor möjlighet att själv påverka vad projektet ska handla om.

Teorin får du med dig från de flesta gymnasieskolor, men vad som är unikt här är att du också växer som människa. I projekten får du byta kunskaper och erfarenheter med dina klasskamrater och lära dig att på egen hand eller i grupp lösa problem. Du blir duktig på att samarbeta och får en helt annan helhetsbild än om du skulle ha läst ämnena vart och ett för sig.

Efter tre år hos oss är du redo att ta dig an vuxenlivet.

Curt Nicolin:

”Om Sverige som industrination ska klara sig bra, behöver vi få fram en ny sorts vildhjärnor
– industritekniker med förmåga att kombinera sina olika, djärva idéer om mekanik, datorer och miljö till nya humanitära lösningar.”

INTE BARA SNACK UTAN VERKSTAD OCKSÅ!

Det är lätt att prata om det man vill göra, att ha visioner och att skapa bilder av hur saker och ting är tänkta. Det är självklart bra att ha visioner, men en skola mäts inte genom vad den skulle vilja göra utan genom vad den faktiskt gör.

På Curt Nicolin Gymnasiet tycker vi om att göra grejer! Vi uppfinner, bygger, skriver, reser, diskuterar, är med i tävlingar, presenterar, jobbar och har roligt ihop. På CNG utvecklas vi!

Är du nyfiken på om Curt Nicolin Gymnasiet skulle kunna vara något för dig är du varmt välkommen att höra dig av med frågor, eller varför inte boka en Prova på-dag? 
Kika in under fliken För dig i nian.

Huset Bildningen - Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång
Elev på CNG i Finspång - teknikgymnasium i Östergötland
Elev i verkstaden på CNG i Finspång - teknik, industri och design
Grundare utanför Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång