STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

Funderingar kring framtid och karriär efter CNG?

CNG drivs och ägs av en arbetsmarknad som är i stort behov av kompetent arbetskraft, både nu och framåt. Vi erbjuder fyra gymnasieprogram som alla kan leda till jobb direkt efter dina tre år hos oss och/eller ge dig den behörighet du behöver för att studera vidare. Valet är ditt.

Och apropå det här med val. Det är ju inte så lätt att veta vad man vill bli eller jobba med när man just slutat högstadiet, det är någonting som måste få växa fram och det måste få ta tid. Vad som då kan vara en trygghet är att alla våra program är uppbyggda på ett sätt som gör det möjligt att först testa och känna efter, och sedan välja. 

Hos oss på CNG jobbar vi på bred front med att stötta våra elever genom dessa val och vidare ut i arbetslivet. Jag som Karriärcoach, tillsammans med lärare, mentorer, rektorer och handledare från våra ägar- och samarbetsföretag, bildar ett starkt nätverk runt våra elever där vi alla har ett ansvar att i det dagliga mötet med ungdomarna väva in vägledande moment och samtal utifrån våra unika kompetenser och roller.

Som Karriärcoach på skolan följer jag dig som elev från den stund att du börjar fundera kring yrkesval och gymnasieprogram, under skolgången genom de olika val du gör, till dess att du med den vita mössan på huvudet lämnar oss för att ta dig an vuxenlivet och påbörjar din karriär… oavsett om det innebär att du går direkt ut i arbetslivet eller via fortsatta studier.

Behöver du hjälp att sålla dina tankar kring allt detta? Varmt välkommen att höra dig av eller söka upp mig!

/Jendela Weissman, Karriärcoach/SYV
/ 076 000 19 03