Hur är det att vara elev på Curt Nicolin Gymnasiet? 

Här kan du läsa mer om allt från dina förmåner, till vårt arbetssätt till CNG-andan, till...