Våra faddrar

För att kunna erbjuda våra nya elever den bästa starten möjligt på Curt Nicolin Gymnasiet, finns våra faddrar. Men vilka är de och vad gör de? 

Faddrarna Zuzanna Kobrzeniecka och Emma Olovsson om fadderskapet:

"Här på Curt Nicolin Gymnasiet vill vi sprida trygghet och gemenskap. Vi faddrar är en del i det arbetet, det viktigaste för oss är att nya elever ska trivas och känna att skolan kan vara så mycket mer än att bara lära sig nya saker. 
Vårt mål är att alla ettor ska bli en del av den CNG-andan som är välkänd bland många.  

Efter pandemin har CNG nu kunnat satsa hårdare på faddrarna och vi elever från tvåan och trean som anmält oss till uppdraget har fått större möjligheter att hitta på saker med de nya eleverna. Varje klass har minst tre klassfaddrar som ska fungera som en mellanhand mellan etta och lärare.Vi kan ofta svara på frågor som man tror att bara lärarna kan svara på eller frågor som man kanske inte vågar att ställa till en lärare. 

Sedan finns det även huvudfaddrar som har en mer generell uppgift att hjälpa till lite överallt och täcka upp där det behövs. 

Vi faddrar har gått genom de tuffa uppgifterna som de nya eleverna har framför sig, så vi finns till för att hjälpa alla!"