TEKNIKPROGRAMMET (TE)

Elev på Teknikprogrammet på Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång
Elever på Teknikprogrammet på Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång
Elev på Teknikprogrammet på Curt Nicolin Gymnasiet i Finspång

SVERIGES HÄFTIGASTE PROGRAM!

Efter Teknikprogrammet på Curt Nicolin Gymnasiet kan du söka i stort sett vad du vill på högskolan. Samtidigt har du möjlighet att välja utgångar som gör att du kan ta ett jobb direkt efter gymnasiet.

Här får du en bra grund för fortsatta studier, med både spets och bredd. Du läser förstås en hel del teknik, men också en massa spännande matte och naturvetenskap. Programmet erbjuder olika inriktningar som du successivt väljer under utbildningens gång, vilket gör att du skaffar den utbildning som passar bäst för just dig. Utöver dina stora valmöjligheter för vidare studier har du efter din tid hos oss också alla möjligheter att direkt ta ett jobb. 

På Teknikprogrammet skaffar du dig en ny syn på tekniken och dess roll i samhället och i världen. Vi använder oss av teknik i framkant där bland annat datorer, 3D-skivare, 3D-scanner och andra avancerade maskiner finns att tillgå. Under din tid hos oss får du uppfinna, utveckla, skapa, reflektera och presentera aktivt. Vi går hela vägen från idé till färdig produkt.

TEKNIKER, INGENJÖR ELLER NÅGOT HELT ANNAT?

Efter utbildningen har du en god teknisk-praktisk grund tack vare din tid i våra labb, vår verkstad och din praktik ute på företagen. Eftersom du, oavsett inriktning hos oss, kan välja kurser så att du blir behörig till flera ingenjörsprogram på högskolan, är Civilingenjörs- och Högskoleingenjörsprogrammet två naturliga val efter Teknikprogrammet på CNG. Du kan också ta ett teknikerjobb – varför inte på ett av våra samarbetsföretag som finns jorden runt? Vi menar att vid det här laget ligger hela världen för dina fötter. 

Exempel på karriärbanor efter Teknikprogrammet: civilingenjör, civilekonom, gymnasieingenjör, lärare, arkitekt, högskoleingenjör, maskiningenjör, sjökapten, pilot, byggingenjör, polis samt en mängd andra yrken.

INRIKTNING: DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING

Du som vill fördjupa dig inom teknisk design och gillar estetiska ämnen väljer den här inriktningen.

Konstruktion och design blir en alltmer central kombination för företag runt om i världen och det ställs allt högre krav på produkterna som tillverkas. Det räcker inte att de fungerar bra rent tekniskt, utan de ska också ha en attraktiv design, vara ergonomiskt rätt utformade och lätta att använda. Typiska kurser inom Design och produktutveckling är CAD, Design, Bild & form och Konstruktion där du i verkliga projekt får chans att utveckla din kreativa förmåga och öva på att visualisera nya idéer.

Inom alla inriktningar finns möjlighet att välja till praktiska kurser från Industritekniska programmets utbud som också öppnar dörren mot en yrkesteknisk framtid. Dubbel kompetens kallar vi det.

Inom Design och produktutveckling kan du skaffa dig full högskolebehörighet till bland annat civilingenjörsutbildningar av olika slag, men du kan likväl hoppa på ett fjärde teknikår (TE4) som leder till examenstiteln Gymnasieingenjör.
Har du valt till Dubbel kompetens kan du dessutom ta ett yrkestekniskt jobb direkt efter studenten. Många dörrar står öppna med andra ord!

INRIKTNING: PRODUKTIONSTEKNIK

Här har vi inriktningen för dig som vill ha en bred kunskapsbas och skaffa den eftertraktade förståelsen för både konstruktion och produktion.

I verkliga projekt fördjupar du dig i teknikens värld med inriktning mot det industritekniska området, exempelvis hur människor och maskiner fungerar så väl som möjligt tillsammans. Kompetens på det produktionstekniska området är hett eftertraktat på arbetsmarknaden.

Inom alla inriktningar finns den unika möjligheten att välja till praktiska kurser från Industritekniska programmets utbud – ett smart val för dig som siktar mot en yrkesteknisk framtid! Dubbel kompetens kallar vi det.

Här skaffar du dig alltså tekniskt-praktiska kunskaper och ett brett spektra av möjligheter efter gymnasieåren. Du kan välja att ta ett jobb som tekniker ute på företagen eller söka dig vidare till högskolans ingenjörs- eller civilingenjörutbildning. Eller varför inte läsa ett fjärde teknikår (TE4) som leder till examenstiteln Gymnasieingenjör?
Har du valt till Dubbel kompetens finns också valet att dessutom kunna ta ett kliv mot ett yrkestekniskt jobb direkt efter studenten. Många dörrar står öppna för dig.

INRIKTNING: TEKNIKVETENSKAP

Universitetet eller högskolan nästa? Här läser du en mängd behörighetsgivande kurser så att du direkt efter skolan kan ta klivet ut mot en civilingenjörsutbildning.

Du skapar dig en djupare förståelse i de natur- och teknikvetenskapliga kurserna (fysik, matematik och teknik bland annat) så att du efter dina tre år här på CNG är väl förberedd på universitetets/högskolans studietakt och nivå. Kanske vill du redan nu testa att läsa en kurs på civilingenjörsnivå?

Inom Teknikvetenskapsinriktningen kan du skaffa dig full behörighet mot så gott som alla högskoleutbildningar, inte bara de tekniska.

MOT ETT JOBB!

Tack vare våran täta kontakt med engagerade ägarföretag och din tekniska grund som dina tre år på Teknikprogrammet gett dig, behöver klivet ut mot ett kvalificerat jobb inte alls vara långt eller svårt. Det finns många vägar att gå.

Dubbel Kompetens
Oavsett vilken inriktning du val på Teknikprogrammet kan du välja till praktiska kurser från det Industritekniska programmets utbud. Detta är en unik möjlighet att lära dig jobba praktiskt i en verkstad, och en praktiskt duktig tekniker är en eftertraktad kombination på arbetsmarknaden!

TE4 - Gymnasieingenjör
Ettårig ingenjörsutbildning som du söker till efter dina tre år på Teknikprogrammet, där stor del av utbildningen är praktik på våra ägarföretag. Du blir Gymnasieingenjör och redo för karriär i yrkeslivet! 
CNG är en av ett fåtal skolor i Sverige att bedriva denna utbildning. Läs mer här.