Ägar- och samarbetsföretag

Vi vill ha dig hos oss!

Ägar- och samarbetsföretagSiemens Energy 
Gränges 
KL Industri 
Borggårds Bruk 
Lämneå Bruk 
Hydro Extrusions 
Turnmill Group-Finspångs Finmekaniska 
Finspångs Allmekano 
Sonstorps Mekaniska 
Finspångs kommun
PLW
Visual Sweden

Mo Gård
Region Östergötland
Skill Scandinavia 
Företagarna i Finspång
Finspångs Brunnsborrning 
Caverion
Nolers El
Lundgrens El
Elkrafterna
Elajo
YB svets
LiU

Jernbro
TG:s El
Dahlias automationsutveckling
Ripskogs mekaniska
IME
Assemblin
Eitech 
Finspångs verkstad
Saab 
Holmen Paper 
Vattenfall
 IMA


CNG:s styrelse

Curt Nicolin Gymnasiet är ett aktiebolag med sju styrelseposter. Industrin, som äger 51% och har fyra platser, och Finspångs Kommun, med ägandeskap av övriga 49%, har tre platser.


Ordförande
Konstantinos Gournambassis, VD KL Industri AB (se bild)

Vice ordförande
Frida Granath, Finspångs kommun

Ledamöter
Thomas Wiktorsson, Siemens Energy
Jens Zetterstedt, Borggårds Bruk

Patrik Sivesson, Gränges

Mikael Wallin, Finspångs kommun

Jan-Erik Andersson, Finspångs kommun

 

Samarbetet mellan Curt Nicolin Gymnasiet och våra företag

Curt Nicolin Gymnasiet har ett starkt samarbete med samtliga ägar- och samarbetsföretag. Detta visar sig bland annat genom studiebesök och praktikplatser till våra elever, men också genom företagens inflytande på våra elevers undervisning. Syftet med detta är att gynna både eleverna och företagen, genom att skapa yrkesverksamma ungdomar som har de kunskaper som efterfrågas hos företagen, där våra elever efter godkänd gymnasieexamen blir eftertraktade medarbetare. Syftet med detta är att gynna både eleverna och företagen, genom att undervisa på ett sådant sätt som utvecklar varje individ både personligen och i ren kunskap som efterfrågas hos företagen.
Företagen tar därmed inte ut någon vinst, utan all eventuell vinst i Curt Nicolin Gymnasiet går tillbaka in i verksamheten, för att på så vis kunna ge eleverna den mest aktuella utrustningen och bästa undervisningen. Detta i sin tur leder till att våra elever redan under sin gymnasietid lär sig behärska den utrusning som används ute i arbetslivet.