Samarbeten & certifieringar

.

Teknikcollege

Curt Nicolin Gymnasiet har ett långt samarbete med Teknikcollege, vars syfte är att främja näringslivet genom ett nära samarbete med utbildningssamordnare. Samarbetet gör bland annat att Curt Nicolin Gymnasiet har möjlighet att kunna åka ut till högstadieskolor på teknikprojekt och väcka intresse för teknik redan från högstadieålder. 

Unga forskare

Sedan vårterminen 2022 är Curt Nicolin Gymnasiet en certifierad Unga Forskare-skola. Det innebär att vi, utifrån Unga Forskares modell, arbetar för att skapa en inspirerande miljö för ett vetenskapligt arbetssätt. Detta för att motivera, inspirera och uppmuntra fler att efter avslutad gymnasieexamen studera vidare inom naturvetenskap, teknik och matematik. På så sätt är vi med och kompetensförsörjer det svenska näringslivet med kompetenta ingenjörer, tekniker och experter.

Erasmus

Curt Nicolin Gymnasiet och Erasmus har en lång historia av ett gott samarbete. 2021 förnyades Curt Nicolin Gymnasiets ackreditering för perioden 2021-2027. Tack vare samarbetet har vi möjlighet att ge våra elever bredare kompetenser som sträcker sig utanför Sveriges gränser. Vi tar både emot och besöker andra skolor i Europa, men får även möjlighet att vara med i andra projekt som hjälper oss att erbjuda våra elever utbildning i världsklass. 

Pågående projekt

Keychain

"Målen med projektet är att öka studenters kompetens inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM), göra undervisningen inom dessa ämnen mer attraktiv, öka deltagarnas kunskap och medvetenhet om sina egna förmågor i relation till arbetsmarknadens behov, utvidga deras förmåga att tillämpa vetenskaplig kunskap inom industri, teknik och förvaltning av naturresurser, och att använda digitala teknologier på ett kreativt sätt."

Challenger 

"Challenger-projektet syftar till att främja innovation på yrkesprogram genom tillämpad forskning. Detta för att bygga en starkare innovationskraft och inverkan på europeisk och regional nivå. Projektet ska bidra till ett värde för mänskligheten, ekonomin och miljön genom nya eller förbättrade lösningar."

LCAMP

"LCAMP siktar mot att bli den europeiska referensplattformen för kunskap, generering och utbyte, samarbete och tillhandahållande av tjänster för yrkesprogram och företag som arbetar inom den avancerade tillverkningssektorn."