FAQ

Det finns mycket frågor inför och om gymnasiet - här hittar du svaren!

Glöm inte bort att du alltid kan kontakta oss om du inte hittar svaret på din fråga här, vårat kontaktformulär hittar du här

Vilka program har ni på CNG?

På Curt Nicolin Gymnasiet erbjuder vi Teknikprogrammet, Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Du kan läsa mer om varje program under varje programsida på denna webbplats. 

Vad är TE4? Vem kan gå det?

TE4 är ett fjärde år på CNG som leder till gymnasieingenjörsexamen. Utbildningen pågår under ett år och är tillgänglig för dig som har en teknikexamen eller motsvarande. Anledningen till att vi på CNG erbjuder den här linjen är för att Sverige och världen behöver tekniska, kunniga och kompetenta ingenjörer som kan driva utvecklingen framåt. Efter ett år på TE4 är du gymnasieingenjör och redo för att starta din karriär i arbetslivet!

Har ni Samhällsprogrammet på CNG?

Nej, men det går att läsa Vård- och omsorgsprogrammet som har samhällsbehörighet. På det sättet får du samtidigt mer praktisk skolgång istället för den vanliga teoretiska som samhällsprogrammet brukar vara. Du blir både anställningsbar och högskoleförberedd.

När väljer jag inriktning?

På CNG väljer du programinriktning/fördjupning under olika tider beroende på vilket program du går, följande gäller för respektive program: 

Teknik: Innan du påbörjar ditt andra år
Vård- och Omsorg: Innan du påbörjar ditt tredje år
Industri: Innan du påbörjar ditt andra år
El- och Energi: Innan du påbörjar ditt tredje år 

Under ditt första år får du testa på de olika fördjupningarna som ditt program har att erbjuda. 

Vad kan jag bli efter gymnasiet?

Nästan vad som helst. Men självklart är det ju lättare att bli något åt det hållet som du har pluggat på ditt gymnasium. Men med hjälp av något som vi kallar för Dubbel kompetens kan du skapa dig en bredare kompetens. Exempelvis kan du lägga till extra biologi och kemi under ditt tredje år på Teknikprogrammet för att få samma behörighet som om du skulle ha gått Naturprogrammet och det innebär att du slår två flugor i en smäll. Teknik och Natur i en utbildning!

Hur mycket av de tre gymnasieåren görs på en praktikplats på de yrkesförberedande programmen?

Den mesta praktiken ligger i trean. Men hela din skolgång präglas av APL-praktik och studiebesök.

Kan jag få extra pengar under min praktik som elev hos er?

Ja, du har möjlighet att ansöka om lärlingsersättning från CSN under ditt tredje och sista år. Detta är 1000kr/månad utöver ditt vanliga studiebidrag.

Vad betyder friskola?

Friskola betyder att vi är ägda av någon annan än kommunen, i vårt fall ägs vi av olika företag i Finspång.

Viktigt att poängtera är att vi är en icke vinstdrivande friskola, vilket innebär att inga aktieägare kan "tjäna pengar" på vår skola. All eventuell överskott återinvesteras i skolan - alltid!

Vad behöver jag ha för meritpoäng för att komma in på ett program hos er?

Den här frågan är väldigt svår att besvara eftersom siffrorna skiftar från år till år beroende på vilka det är som söker och hur många poäng just de har.

Vi förstår att du som går i nian gärna vill försäkra dig om att du har de poäng som krävs och sneglar på hur det sett ut tidigare, och visst kan det ge en fingervisning för hur många poäng man behöver - men det kan också skifta rejält från det ena året till det andra!

Så här har det sett ut de senaste tre åren på CNG´s program:
(Siffrorna visar det lägst antagna meritvärdet)

2022-2023

Teknik: 180 p
Industri: 182,5 p
El- och energi: 245 p
Vård- och omsorg: 147,5 p


2021-2022

Teknik: 255 p
Industri: 145 p
El- och energi: 195 p
Vård- och omsorg: 180 p

2020-2021

Teknik: 235 p
Industri: 180 p
El- och energi: 240 p
Vård- och omsorg: 202,5 p

Genom åren varierar intresset alltså för olika program och därmed också lägsta meritvärde! Med det sagt - stirra dig inte blind på siffrorna utan sök alltid det program du mest vill i första hand!


Har ni någon nollning?

NEJ! Vi på CNG tror inte på att förlöjliga våra elever, det går emot värdegrunden vi och samhället står bakom. Istället tar de äldre elever på CNG hand om de nya genom att vara faddrar. Faddrarnas uppgift är att ”faddra” in de nya eleverna i det som vi kallar CNG-andan, och hitta på roliga aktiviteter som LAN eller övernattningar på skolan samt andra planerade roligheter.

Hur lång tid tar det att pendla från Norrköping?

Att pendla tar ungefär 40 minuter med expressbussen ”40” från Norrköpings resecentrum till Finspångs station. Busstationen i Finspång ligger ungefär 40 meter från skolan. Med andra ord är det väldigt lätt att pendla.

Vad erbjuds för mat på skolan?

God och näringsrik mat är viktigt för att må bra och orka med! CNG har ett eget kök och två på heltid anställda kockar som ser till att varje dag förse våra elever med detta. Maten som serveras levereras antingen direkt från Östgöta kök eller tillagas på plats hos oss. Du som elev kan alltid räkna med en härlig salladsbuffé och minst två rätter att välja från.

Kolla gärna in menyn under fliken 'Elevrelaterat' här på hemsidan vilka rätter som serveras just den här veckan.

Får jag ett sommarjobb? 

Ja, sommaren mellan årskurs 2 och årskurs 3 får du ett sommarjobb från skolan - om du vill. 
Sommarjobb får du på något av våra ägarföretag eller kanske en anställning på skolan.

Hur fungerar det med dator? Behöver jag ha med mig en egen?

NEJ, som elev får du en kraftfull dator som kommer att klara av de krävande programmen som vi kommer att behöva använda oss av. Denna dator kommer du även att få behålla som förmån om du sköter din skolgång.

Vad är det för gymkort som erbjuds som förmån för eleverna?

På CNG får alla elever ett gymkort som gäller på Actic.

Vad innebär körkortspaketet?

Du som elev får ett körkortspaket av skolan eftersom vi anser att det är viktigt att man har ett körkort när man kommer ut i arbetslivet. Det här körkortspaket innehåller: 

- 10 gratis körlektioner från körskolan som CNG samarbetar med.
- Riskettan 
- Teoriutbildning 

Vad är PBL egentligen? 

PBL står för ”Problem Baserat Lärande” och är det arbetssätt som vi utgår ifrån i våran undervisning. Det innebär att man får ett problem och ska utifrån det problemet hitta en lösning, ofta tillsammans i grupp och där flera skolämnen ingår.

Hur ser lektionerna ut?

Lektionerna på CNG är längre än lektionerna som du är van vid från högstadiet. Det beror på att vi på CNG arbetar med något som vi kallar för PBL. Därav är våra lektioner oftast indelade i förmiddagslektioner och eftermiddagslektioner. Detta för att man ska kunna ha tillräckligt med tid att arbeta med projekt och kunna komma någon vart med det under lektionstid. Men självklart tar vi längre raster när vi känner att vi behöver vila.

Är det mycket prov och läxor?

Nej, på CNG jobbar vi med något som kallas PBL. Det innebär att vi ofta jobbar från idé till produkt, där vi stöter på ett problem under arbetets gång som ska lösas. Detta görs oftast i grupp och i projekt istället för prov. Anledningen till det är att du i arbetslivet oftare stöter på projekt och grupparbete än vad du stöter på prov. Vi tror på att det är det rätta sättet att förbereda våra elever inför deras framtid.

Behöver jag någon speciell förkunskap innan jag börjar något av era program? 

Du behöver bara en behörighet från grundskolan. Men för övrigt lär man sig det programspecifika ifrån grunden.

Jag har dyslexi - hur kan ni hjälpa mig med det?

Om man har dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter har man rätt att använda sig av digitala hjälpmedel.

På CNG använder vi Oribi. Ofta har man som elev även inlogg till Legimus med sig sedan tidigare och kan använda även det. Annars hjälper vi dig att ordna detta. 

En kontakt med vår specialpedagog upprättas i början av läsåret för att stämma av om ytterligare anpassningar behövs och hur vi kan hjälpa till för att underlätta skolgången under de tre åren här på CNG.

Hur långa är skoldagarna?

Skoldagarna är i regel 8-16, men självklart varierar det, vissa dagar kan du även vara lektionsfri. När du går ditt sista år kan skoldagarna variera beroende på hur många extra kurser du valt till under sista året.

Jag vill läsa moderna språk/modersmål, går det?

Ja, det går absolut att läsa moderna språk som franska, tyska och spanska, men det funkar även att läsa modersmål om så önskas.

Jag har hört att era idrottslektioner ser annorlunda ut, vad menas med det egentligen?

CNG vill utbilda och inspirera våra elever att hålla en bra hälsa och välmående. I årskurs 1 har vi idrottslektioner med 1 pass i veckan, samt att eleverna får ett gymkort på Actic  där de kan träna när det passar dem. Som tillägg till detta har vi har tvåaktivitetsdagar och två teoretiska dagar under året där eleverna får prova nya aktiviteter samt öka sina teoretiska kunskaper kring träning och hälsa. I årskurs 2 är det fyra aktivitetsdagar om året och fyra uppföljningsdagar med nya aktiviteter och mer teoretisk kunskap samt att eleverna nu tar ansvar för sin egen träning på gymmet en gång i veckan. Men självklart får eleven träna fler gånger i veckan om denne vill det.

Vad står Gym-gem för?

Gym-gem står för gymnasiegemensamma ämnen. På CNG är veckorna indelade i "karaktärsveckor" och "gym-gemveckor" under sina första två år. Under de så kallade "gym-gemveckorna" har man de ämnen som alla elever på CNG har gemensamt såsom svenska, samhällskunskap, religionskunskap, historia och engelska. På karaktärsveckorna läser man de kurser som är gemensamma för de program som man läser.