Välkommen på öppet hus!

8 December - 2021

Välkommen till öppet hus 8 December 

Ska du söka gymnasium och är nyfiken på Curt Nicolin gymnasiet? 

Öppet hus är det bästa tillfället att få svar på dina frågor kring våra olika utbildningar och vad som skiljer CNG´s utbildningar från liknande program på andra skolor. På plats under öppet hus kommer lärare, elever och skolans ledning finnas på plats. Du kommer också få möjlighet att kolla in skolans lokaler, ta en rundtur i våran häftiga verkstad och få delta i olika aktiviteter. 

Info:

Under kvällen pågår detta… Har du inte anmält dig men ändå vill delta? Gör såhär…

Träffa oss!

- 4 whereby-rum: spontanbesök (synas om det är ledigt eller inte) + 4 st telefonnummer

Har du frågor direkt till någon av oss?

Här har vi öppna rum (t.ex. skolledning, syv, elevhälsa, lärare osv). (Även tillhörande telefonnummer)

Testa Framtidskompassen!

Kursplaner i all ära, men vi tror att du kanske egentligen är mer intresserad av att veta vad du kan bli eller plugga vidare till efter att ha gått ett visst program.

Vi har, speciellt till årets gymnasiemässa, tagit fram vår egen Yrkeskompass. Utgångspunkten är att underlätta för dig som letar efter det rätta programmet genom att visualisera de många möjligheterna på respektive program hos oss.

Klicka in och testa!