Det här är Curt Nicolin Gymnasiet

”Om Sverige som industrination ska klara sig bra, behöver vi få fram en ny sorts vildhjärnor – industritekniker med förmåga att kombinera sina olika, djärva idéer om mekanik, datorer och miljö till nya humanitära lösningar.”

- Curt Nicolin, 1921-2006

På bilden syns Curt tillsammans med elever från CNG´s första klass 1996.

Curt Nicolin Gymnasiet är en icke vinstdrivande friskola i Finspång som ägs av regionens industri och Finspångs kommun. 

Vi har även goda relationer med Mo Gård, Region Östergötland och andra aktörer inom vård- och omsorgsbranschen. 

Curt Nicolin Gymnasiet öppnade upp sina dörrar 1996 och har sedan dess växt avsevärt i både omfattning och relevans för Finspång med omnejd. 

På CNG erbjuder vi fyra olika program – Industritekniska programmet, Vård- och omsorgsprogrammet, El- och energiprogrammet och Teknikprogrammet. Därtill bedriver vi också TE4 - ett fjärde år på Teknikprogrammet som ger gymnasieingenjörsexamen. 

Ägar- och samarbetsföretagen har ett nära samarbete med skolan där man hela tiden främjar näringslivet genom att skapa framtida medarbetare genom att coacha, lära och ge eleverna utrymme för att växa.

Ägarna tar inte ut någon eventuell vinst från skolan, utan får istället tillbaka deras investeringar genom inflytandet på skolans undervisning. Detta ger oss bland annat möjligheten att utbilda våra elever med samma utrustning som företagen själva använder i sina verksamheter. 

Sedan 2014 bedriver skolan sin verksamhet i nybyggda och fräscha lokaler. Här finns stora, öppna ytor som skapar rum för det moderna lärandet. Bland annat en verkstad på 1000 kvadratmeter och en topputrustad el- och automationssal, men även VR-rum, metodrum för vårdklasserna och 3D-rum. Utöver det har vi även förstås den unika närheten till våra ägarföretags verksamheter, där vi även bedriver en del av utbildningen t.ex. Clinicum på Finspångs nya Vårdcentrum. 


"På den här skolan jobbar vi med att ge varje elev maximala förutsättningar att utvecklas. Vi utbildar människor som är beredda att ta sig an yrkes- och vuxenliv."

- Anders Södergren, rektor

Arbetssätt

PBL & ämnesintegrerade lektioner
Vi undervisar utifrån en modell som kallas PBL - problembaserat lärande. Men, vad innebär egentligen detta i praktiken? Vi använder oss av PBL-modellen på så vis att en stor del av våra elevers lärande sker genom att de presenteras ett problem, som de utifrån kunskaper de samlat på sig under tidigare undervisning löser. På detta vis främjar vi ett lärande som öppnar upp för egna frågeställningar och idéer - vilket är precis den sortens tänkande som man önskar i yrkeslivet. 

För att ge våra elever verktyg till ett lärande som de kan använda sig av i sitt kommande arbetsliv, ser vi det som en stor fördel att kombinera exempelvis matematik med en verkstadslektion. Vi är övertygade om att detta främjar ett mer lustfyllt lärande och förenklar undervisningen när teoretiska modeller går att applicera på praktiska uppgifter. Denna form av undervisning är något som vi försöker att integrera på samtliga program i olika former. 

Ett annat sätt som vi använder oss av denna princip på, är i de gymnasiegemensamma ämnena (förkortas ofta gymgem hos oss). Dessa ämnen läses i grupper med elever från olika program. Under de lektionerna kan våra elever prövas i kunskapsmål från t.ex. engelska och samhällskunskap samtidigt. 

Varannan-vecka-schema och att arbeta i block

Vi tror starkt på att främja ett lustfyllt lärande och en väg till det är att ges chansen att fördjupa sig i det du håller på med - på riktigt. Därför är undervisningen på Curt Nicolin Gymnasiet utlagd enligt en varannan-vecka-princip. 

Det innebär att du som elev ena veckan läser de gymnasiegemensamma ämnena och får då chansen att fokusera ordentligt på uppgifterna inom de ämnena, för att under nästa vecka läsa de karaktärsämnen som är kopplade specifikt till ditt gymnasieprogram - och kan då istället lägga allt fokus på det. De gymnasiegemensamma ämnena läses ihop med elever från andra klasser och program i nya konstellationer. 

Lektionerna hos oss är upplagda i block - det vill säga, skoldagarna är inte lika uppdelade som du kanske tidigare har upplevt. Du får därmed goda möjligheter till att i lugn och ro arbeta med aktuellt ämne. 


"Jag älskar hur schemat är upplagt, att man har matte eller teknik en hel för-/eftermiddagen för då känner jag att man hinner komma igång och få saker gjorda. Jag tycker lärarna är asbra, det märks verkligen att de älskar sina jobb och vill hjälpa."

-Zilke, Teknik år 3

Vi vill erbjuda våra elever de bästa förutsättningarna för att lyckas!

Alla elever som går på skolan erbjuds samma förmånspaket. I paketet ingår det olika verktyg som hjälper eleverna att kunna nå sina mål, både under och efter deras gymnasietid.