VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CNG!

Nu rivstartar vi de tre åren vi har framför oss tillsammans!

Först och främst behöver vi veta mera om dig som vårdnadshavare och om vår nya elev, så att vi utifrån de uppgifterna kan börja leverera och skapa bästa förutsättningarna framåt. Det handlar om registrering av dig som vårdnadshavare i vår elevplattform, Schoolity, undertecknande av datoravtal och fotosamtycke samt se över behovet av specialkost och modersmålsundervisning. 

Klicka på respektive blankett (gul ruta) för att komma till formulären. Mobilt BankID kommer krävas för att signera svaren.

Infoblad om avtalen:
Fotosamtycke
Datoravtal

Fylls i av alla:

Ifylles om behov/önskemål finns:

Om du har frågor eller behöver hjälp, vänd dig till elevens mentor som antingen kan hjälpa dig direkt eller lotsa dig vidare till rätt person hos oss på skolan.