VÄLKOMMEN TILL OSS PÅ CNG!

Nu rivstartar vi de tre åren vi har framför oss tillsammans!

Först och främst behöver vi veta mera om dig som vårdnadshavare och om vår nya elev, så att vi utifrån de uppgifterna kan börja leverera och skapa bästa förutsättningarna framåt. Det handlar om registrering av dig som vårdnadshavare i vår elevplattform Schoolity, undertecknande av datoravtal och fotosamtycke samt se över behovet av specialkost och modersmålsundervisning. 

Klicka på respektive blankett (gul ruta) för att komma till formulären. När formulären är ifyllda och inskickade kommer du få ett mail med en länk till den angivna mailadressen där du får slutföra genom att signera formuläret med Mobilt BankID.

Efter detta behöver vi på skolan ett par dagar på oss att registrera alla nya användare i Schoolity. När det är klart kommer du få ett mail från oss för vidare instruktioner kring hur du loggar in första gången. 

Infoblad om avtalen:
Datoravtal
Drogpolicy
Fotosamtycke
Förmånspolicy

Fylls i av alla:
 

Ifylles om behov/önskemål finns:


Om du har frågor eller behöver hjälp, vänd dig till elevens mentor som antingen kan hjälpa dig direkt eller lotsa dig vidare till rätt person hos oss på skolan.