Erasmus + "Challenger"

Om projektet
Challenger-projektet syftar till att främja innovation genom tillämpad forskning inom yrkesutbildningar för att bygga upp en starkare innovationskapacitet och inverkan på europeisk och regional nivå för att ta itu med globala utmaningar och möjligheter och bidra till att skapa värde för människor, ekonomi och miljö genom nya eller förbättrade lösningar.

Projektets mål
- Utforma och upprätta en innovativ, hållbar och effektiv struktur för att främja innovation genom användning av AR inom yrkesutbildningen.  

- Stärka och förbättra integrationen av innovativa undervisningsmetoder inom yrkesutbildningen för att främja ett innovativt och entreprenöriellt tänkande. 
 
- Kartlägga, utforma och inrätta resurser för innovation och entreprenörskap, med vägledning av handledare och mentorer för förebilder.  

Viktiga åtgärder och resultat
Identifiera bästa praxis för tillämpad forskning inom yrkesutbildningen, befintliga systemiska hinder och lösningar för att integrera den nya strukturen för tillämpad forskning i yrkesutbildningssystemet och läroplanerna för yrkesutbildningen enligt EQF 4, 5 och 6. 

Baserat på resultaten kommer vi att utveckla följande:  
- Ramverket och alla nödvändiga systemiska och operativa bakgrundselement i strukturen, kallad Next-Generation community makerspace;  

- Användarnas innovationsresa

- Ramverket för läraren/mentorns roll i att främja innovationskultur och deras professionella utveckling.  


Vi kommer att utforma självstyrande kurser för elever och förebilder som ingår i den nya strukturen och de resurser som kommer att stödja dem. Vi kommer att testa delarna av den nya strukturen och förebildernas professionella utveckling inom ramen för inrättandet av sex öppna samhällsutrymmen som forskningsportar i partnerregioner. Makerspace kommer att forma och förbereda målen för att kunna utforma, utveckla och använda innovativa lösningar för våra regioner för att uppnå meningsfull påverkan och nytta för alla.  

De viktigaste målgrupperna och intressenterna är elever, lärare och handledare inom yrkesutbildning, branschexperter, entreprenörer, forskare, beslutsfattare, regionala myndigheter och andra intresserade kreativa människor. Fokus bland målgrupperna kommer att läggas på en jämn könsfördelning.