Kursplan, El- och energiprogrammet

EL- OCH ENERGIPROGRAMMET, en överblick

2 500-2 800 poäng

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
GEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN
INRIKTNINGSVAL
PROGRAMFÖRDJUPNING
INDIVIDUELLT VAL
GYMNASIEARBETE

600-900 p*
400 p
400 p
800 p
200- p*
100 p

 *EE-programmet omfattar 2500– 2800 p. Du kan välja bort en eller flera av kurserna Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 som gymnasiegemensamma ämnen och läsa dem som individuellt val/programfördjupning istället. Du kan även välja bort dem helt. Om du väljer att läsa de kurserna som gymnasiegemensamma omfattar din gymnasieexamen 2800 p. 

Gymnasiegemensamma ämnen

600-900 poäng

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1

Valbara kurser
Svenska 2
Svenska 3
Engelska 6

100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p
50 p
100 p


100 p
100 p
100 p

Läses av alla på El- och energiprogrammet.

Gemensamma karaktärsämnen

400 poäng

Mät- och reglerteknik
Mät- och styrteknik
Praktisk ellära
Programmerbara styrsystem

100 p
100 p
100 p
100 p

Läses av alla på El- och energiprogrammet

Inriktning: Automation

400 poäng

Mät- och reglerteknik
Mät- och styrteknik
Praktisk ellära
Programmerbara styrsystem

100 p
100 p
100 p
100 p

Läses av alla på El- och energiprogrammet.
Välj efter detta kursblock inom Automation eller Installation. Se nedan.

Val av utgång

Automation

800 poäng

Allmän automationsteknik
Avhjälp. och förebygg. underhåll
Elkraftteknik
Elmotordrivsystem
Elmotorstyrning
Industriell IT
Robotteknik
Underhåll elteknik

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p


Installation

800 poäng

Allmän automationsteknik
Elinstallation
Elkraftsteknik
Elmotorstyrning
Fastighetsautomation
Industriell IT
Underhåll teknik

100 p
200 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p


Individuellt val

Minst 200 poäng av dina 2 500 gymnasiepoäng ska bestå av kurser inom Individuellt val. 
Du kan t ex välja:

 • Biologi 
 • Cad
 • Engelska
 • Entreprenörskap
 • Estetiska kurser
 • Fysik
 • Företagsekonomi
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Mer matematik
 • Moderna språk
 • Programmering
 • Svenska
 • Verkstadskurser

Dubbel kompetens

Ingenjör, civilingenjör, eller annat? Om du vill, kan du alltid skaffa dig högskolebehörighet genom val under din studietid på CNG.

Gymnasiearbete 100p

Alla gymnasieprogram ska innehålla ett Gymnasiearbete! Detta genomförs under sista året på CNG, där du får fördjupa din i något du tycker är spännande och vill lära dig mer om.

Frigör din skaparkraftEl- och energiprogrammet

EE

LÄS MER