Kursplan, Industritekniska programmet

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET, en överblick

2 500-2 800 POÄNG

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
GEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN
INRIKTNINGSVAL + PROGRAMFÖRDJUPNING 
INDIVIDUELLT VAL
GYMNASIEARBETE

600-900 p*
900 p
700 p
200- p*
100 p

 *IN-programmet omfattar 2500- 2800 p. Du kan välja bort en eller flera av kurserna Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 som gymnasiegemensamma ämnen och läsa dem som individuellt val/ programfördjupning. Du kan även välja bort dem helt. Om du väljer att läsa de kurserna som gymnasiegemensamma omfattar din gymnasieexamen 2800 p. 

Gymnasiegemensamma ämnen

600-900 poäng

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1

Valbara kurser
Svenska 2
Svenska 3
Engelska 6

100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p 
50 p
100 p


100 p
100 p
100 p

Läses av alla på Industritekniska programmet.

Gemensamma karaktärsämnen

900 poäng

Datorstyrd produktion 1 
Industritekniska processer 1
Människan i industrin 
Produktionskunskap 1 
Produktionsutrustning 1 
Produktutveckling 1 
Svets grund 
Tillverkningsunderlag 1 
Underhåll driftsäkerhet

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Läses av alla på Industritekniska programmet.


Inriktning & programfördjupning

Välj inför årskurs 2 vilket område du vill fördjupa dig
Inriktning 1: Driftsäkerhet och underhållsteknik

700 poäng

Industriteknisk fördjupning 1 
Industriteknisk fördjupning 2 
Mekatronik
Tillverkningsunderlag 2
Underhåll avhjälpande 1 
Underhåll elteknik 
Underhåll hydraulik och pnem. 
Underhåll lager och smörjteknik

50 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p


Inriktning 2: Produkt och maskinteknik

700 poäng

Cad/cam
Datorstyrd produktion 2
Datorstyrd produktion 3 
Datorstyrd produktion 4 
Industriteknisk fördjupning 1 
Industriteknisk fördjupning 2 
Produktionsutrustning 2 
Tillverkningsunderlag 2

100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
50 p
100 p
100 p


Inriktning 3: Svetsteknik

700 poäng

Industriteknisk fördjupning 1
Industriteknisk fördjupning 2
Kälsvets 1 MIG/MAG
Kälsvets 1 MMA 
Rörsvets 1 TIG 
Stumsvets 1 TIG 
Stumsvets 1 MIG/MAG 
Stumsvets 1 MMA 

50 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p


Individuellt val

Minst 200 poäng av dina 2 500 gymnasiepoäng ska bestå av kurser inom Individuellt val. 
Du kan t ex välja:

 • Biologi 
 • Cad
 • Engelska
 • Entreprenörskap
 • Estetiska kurser
 • Fysik
 • Företagsekonomi
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Mer matematik
 • Moderna språk
 • Programmering
 • Svenska
 • Verkstadskurser

Dubbel kompetens

Ingenjör, civilingenjör, eller annat? Om du vill, kan du alltid skaffa dig högskolebehörighet genom val under din studietid på CNG.

Gymnasiearbete 100p

Alla gymnasieprogram ska innehålla ett Gymnasiearbete! Detta genomförs under sista året på CNG, där du får fördjupa din i något du tycker är spännande och vill lära dig mer om.