Kursplan, Industritekniska programmet

INDUSTRITEKNISKA PROGRAMMET, en överblick

2 500-2 800 POÄNG

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
GEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN
INRIKTNINGSVAL + PROGRAMFÖRDJUPNING 
INDIVIDUELLT VAL
GYMNASIEARBETE

600-900 p*
900 p
700 p
200- p*
100 p

 *IN-programmet omfattar 2500- 2800 p. Du kan välja bort en eller flera av kurserna Svenska 2, Svenska 3 och Engelska 6 som gymnasiegemensamma ämnen och läsa dem som individuellt val/ programfördjupning. Du kan även välja bort dem helt. Om du väljer att läsa de kurserna som gymnasiegemensamma omfattar din gymnasieexamen 2800 p. 

Gymnasiegemensamma ämnen

600-900 poäng

Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1
Svenska 2*
Svenska 3*
Engelska 6*

100 p
50 p
100 p
100 p
50 p
50 p 
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Läses av alla på Industritekniska programmet.
*eleven har möjlighet att välja bort dessa kurser om eleven önskar

Gemensamma karaktärsämnen

900 poäng

Datorstyrd produktion 1 
Industritekniska processer 1
Människan i industrin 
Produktionskunskap 1 
Produktionsutrustning 1 
Produktutveckling 1 
Svets grund 
Tillverkningsunderlag 1 
Underhåll driftsäkerhet

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Läses av alla på Industritekniska programmet.


Inriktning & programfördjupning

Välj inför årskurs 2 vilket område du vill fördjupa dig
Inriktning 1: Driftsäkerhet och underhållsteknik

700 poäng

Industriteknisk fördjupning 1 
Industriteknisk fördjupning 2 
Mekatronik
Tillverkningsunderlag 2
Underhåll avhjälpande 1 
Underhåll elteknik 
Underhåll hydraulik och pnem. 
Underhåll lager och smörjteknik

50 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p


Inriktning 2: Produkt och maskinteknik

700 poäng

Cad/cam
Datorstyrd produktion 2
Datorstyrd produktion 3 
Datorstyrd produktion 4 
Industriteknisk fördjupning 1 
Industriteknisk fördjupning 2 
Produktionsutrustning 2 
Tillverkningsunderlag 2

100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
50 p
100 p
100 p


Inriktning 3: Svetsteknik

700 poäng

Industriteknisk fördjupning 1
Industriteknisk fördjupning 2
Kälsvets 1 MIG/MAG
Kälsvets 1 MMA 
Rörsvets 1 TIG 
Stumsvets 1 TIG 
Stumsvets 1 MIG/MAG 
Stumsvets 1 MMA 

50 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p


Individuellt val

Minst 200 poäng av dina 2 500 gymnasiepoäng ska bestå av kurser inom Individuellt val. 
Du kan t ex välja:

 • Biologi 
 • Cad
 • Engelska
 • Entreprenörskap
 • Estetiska kurser
 • Fysik
 • Företagsekonomi
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Mer matematik
 • Moderna språk
 • Programmering
 • Svenska
 • Verkstadskurser

Gymnasiearbete 100p

Alla gymnasieprogram ska innehålla ett Gymnasiearbete! Detta genomförs under sista året på CNG, där du får fördjupa din i något du tycker är spännande och vill lära dig mer om.

Dubbel kompetens

Som du säkert redan vet kan man skaffa sig grundläggande högskolebehörighet på alla yrkesprogram idag. 
Och varför är det viktigt, då? 
Jo, med högskolebehörighet i ryggsäcken har du möjlighet att byta bana om du önskar att arbeta med något annat än det du specialiserade dig inom under din gymnasietid.

Det här är något som vi arbetat med sen länge - redan 2011, faktiskt - under benämningen "Dubbel kompetens". Hos oss har du alltid chansen att göra val som tar dig närmre ditt mål, men ger dig också utrymme för att ändra dig längs med vägen. Ditt gymnasieval, din framtid! 


Frigör din skaparkraftIndustritekniska programmet

LÄS MER