Kursplan, Teknikprogrammet

TEKNIKPROGRAMMET, en överblick

2 500 POÄNG

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
GEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN
INRIKTNINGSVAL
PROGRAMFÖRDJUPNING
INDIVIDUELLT VAL
GYMNASIEARBETE

1 100 p
550 p
250-300 p*
350-550 p*
200- p*
100 p

*Inriktningsvalet och ditt val av kurser inom programfördjupningen och det individuella valet avgör hur många poäng ditt gymnasieprogram i slutändan landar på. Vi utgår ifrån att det är 2 500 poäng, samma storlek som alla gymnasieprogram, men vill du som elev läsa fler poäng är det helt okej. 

Gymnasiegemensamma ämnen

1 100 poäng

Engelska 5
Engelska 6
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Matematik 3c
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1b
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3

100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p

Läses av alla på Teknikprogrammet.

Gemensamma karaktärsämnen

550 poäng

Cad 1
Fysik 1
Kemi 1
Teknik 1
Produktionskunskap 1*

50 p
150 p
100 p
150 p
100 p

Läses av alla på Teknikprogrammet.
* Valbart att lägga som Individuellt val och då endast välja till 100 p extra vid valtillfället.

Inriktningsval och programfördjupning

Välj inför årskurs 2 och 3 inom vilket område du vill fördjupa dig!

Inriktning 1: Design- och produktutveckling

250 poäng

Bild och form 1a1
Design 1
Konstruktion 1

50 p
100 p
100 p

Välj efter detta kursblock inom Design- och produktutveckling eller Design- och 3D-utveckling som programfördjupning. Se nedan.

Design- och produktutveckling

400 poäng

Cad 2
Bild och form 1a2
Design 2
Produktutveckling 1
Konstruktion 2

50 p
50 p
100 p
100 p
100 p


Design och 3D-utveckling

400 poäng

Gränssnitt 3D
Programmering 1
Programmering 2
Grafisk kommunikation

100 p
100 p
100 p
100 p


Inriktning 2: Produktionsteknik

300 poäng

Mekatronik
Produktionsutrustning 1
Datorstyrd produktion 1

100 p
100 p
100 p

Produktionsteknikinriktningen mynnar ut i en programfördjupande del inom produktionstekniken. Se nedan.

Produktionsteknik

350 poäng

Cad 2
Datorstyrd produktion 2
Cad/Cam
produktionskunskap 2

50 p
100 p
100 p
100 p

Vår ambition har sedan starten varit att skapa fler företag drivna helt av passion och yrkesskicklighet.

Inriktning 3: Teknikvetenskap

300 poäng

Fysik 2
Matematik 4
Teknik 2

100 p
100 p
100 p

Välj kursblock inom Teknikvetenskap eller Naturvetarutgång som programfördjupning. Se nedan.

Teknikvetenskap

350 poäng

Cad 2 
Matematik 5
Matematik specialisering
Teknik specialisering

50 p
100 p
100 p
100 p


Naturvetarutgång

550 poäng

Biologi 1 (Ind. val)
Biologi 2 (Ind. val)
Historia 1a2
Kemi 2
Matematik specialisering
Matematik 5

100 p
100 p
50 p
100 p 
100 p
100 p

Individuellt val

Minst 200 poäng av dina 2 500 gymnasiepoäng ska bestå av kurser inom Individuellt val. 
Du kan t ex välja:

 • Biologi 
 • Cad
 • Engelska
 • Entreprenörskap
 • Estetiska kurser
 • Företagsekonomi
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Mer fysik
 • Mer matematik
 • Moderna språk
 • Programmering
 • Verkstadskurser

Dubbel kompetens

Kortfattat innebär Dubbel kompetens att du kan komplettera ditt Teknikprogram med verkstadstekniska kurser. Då kan du t ex ta ett teknikerjobb direkt efter studenten.

Gymnasiearbete 100p

Alla gymnasieprogram ska innehålla ett Gymnasiearbete! Detta genomförs under sista året på CNG, där du får fördjupa din i något du tycker är spännande och vill lära dig mer om.

Frigör din skaparkraftTeknikprogrammet

TE

Läs mer