Kursplan, Vård- och omsorgsprogrammet

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET, en överblick

2 500-2 700 poäng

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN
GEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNEN
PROGRAMFÖRDJUPNING
INDIVIDUELLT VAL
GYMNASIEARBETE

700-900 p*
1300 p
200 p
200 p
100 p

*VO-programmet omfattar 2500- 2700 p. Du kan välja bort en eller båda kurserna Svenska 3 och Engelska 6 som gymnasiegemensamma ämnen och läsa dem som individuellt val/programfördjupning. Du kan även välja bort dem helt. Om du väljer att läsa de kurserna som gymnasiegemensamma omfattar din gymnasieexamen 2700 p. 

Gymnasiegemensamma ämnen

700-900 poäng

Svenska 1
Svenska 2
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1/Svenska som andraspråk
Religionskunskap 1
Svenska 3*
Engelska 6*

100 p
100p
100 p
50 p
100 p
100 p 
50 p
50 p
100 p
50 p
100 p
100 p

Läses av alla på Vård- och omsorgsprogrammet.

*eleven har möjlighet att välja bort dessa kurser om eleven önskar

Gemensamma karaktärsämnen

1300 poäng

Anatomi och Fysiologi 1 50p 
Anatomi och Fysiologi 2
Funktions-förmåga och nedsättning. 1
Funktions-förmåga och nedsättning. 2
Gerontologi och geriatrik 
Hälso- och sjukvård 1 
Hälso- och sjukvård 2 
Omvårdnad 1 
Omvårdnad 2 
Psykiatri 1 
Psykiatri 2 
Psykologi 1 
Samhällskunskap 1a2 
Social omsorg 1
Social omsorg 2 

50 p
50 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p 
100 p
100p
100 p
50 p
50 p
100 p
100 p

Läses av alla på Vård- och omsrogsprogrammet.

Programfördjupning

Programfördjupning åk 2

100 poäng

Engelska 6*
Friskvård och hälsa**

100 p
100 p

*kan väljas att läsa som programfördjupning istället för en gymnasiegemensam kurs

**valbar kurs

Programfördjupning åk 3

100 poäng

Svenska 3*
Vård- och omsorgspecialisering

 • Funktionsnedsättning
 • Omsorg
 • Pedagogik

100 p

100 p
100 p
100 p

*kan väljas att läsa som programfördjupning istället för en gymnasiegemensam kurs

Individuellt val

Minst 200 poäng av dina 2 500 gymnasiepoäng ska bestå av kurser inom Individuellt val.

Valbara kurser, åk 2:

 • Matematik 2a, 100 p
 • Svenskt teckenspråk för hörande 1, 100 p
 • Moderna språk, 100 p
 • Estetiska kurser, 100 p
 • Entreprenörskap, 100 p


Valbara kurser, åk 3:

 • Räddningsmedicin, 100 p
 • Svenskt teckenspråk för hörande 2, 100 p
 • Engelska 7, 100 p
 • Matematik 3c, 100 p
 • Historia 1a2, 50 p

Dubbel kompetens

Som du säkert redan vet kan man skaffa sig grundläggande högskolebehörighet på alla yrkesprogram idag. 
Och varför är det viktigt, då? 
Jo, med högskolebehörighet i ryggsäcken har du möjlighet att byta bana om du önskar att arbeta med något annat än det du specialiserade dig inom under din gymnasietid.

Det här är något som vi arbetat med sen länge - redan 2011, faktiskt - under benämningen "Dubbel kompetens". Hos oss har du alltid chansen att göra val som tar dig närmre ditt mål, men ger dig också utrymme för att ändra dig längs med vägen. Ditt gymnasieval, din framtid! 

Gymnasiearbete 100p

Alla gymnasieprogram ska innehålla ett Gymnasiearbete! Detta genomförs under sista året på CNG, där du får fördjupa din i något du tycker är spännande och vill lära dig mer om.

Frigör din skaparkraftVård- och omsorgsprogrammet

VO

LÄS MER