TE4 - ett fjärde tekniskt år


Bli gymnasieingenjör på ett år!

Det finns en hög efterfrågan på utbildade ingenjörer på arbetsmarknaden - och vi vill göra dig till en av dem! Med hjälp av vårt fjärde teknikår som vi erbjuder de som gått Teknikprogrammet (antingen på Curt Nicolin Gymnasiet eller på annan gymnasieskola) ges du möjligheten att forma en utbildning som pekar åt det håll som passar dig och dina intressen bäst. 

I fokus för det fjärde teknikåret står efterfrågan på arbetsmarknaden – vad finns det för behov hos våra ägar- och samarbetsföretag, men också arbetsmarknaden i stort? Utifrån detta görs också vissa justeringar i TE4 från år till år. Du har även själv ett stort inflytande över hur ditt läsår kommer att se ut, utifrån vad som just du brinner lite extra. 
 


 För att du ska vara så anställningsbar som möjligt efter avslutad TE4-utbildning, anpassar vi programvaror, maskiner och övrig utrustning som används i utbildningen efter vad som används ute hos våra ägar- och samarbetsföretag. Ett bra exempel på detta är AM-teknik, som Curt Nicolin Gymnasiet valt att satsa hårt på, då det är högt efterfrågat med kompetenta AM-ingenjörer.
 
Ditt läsår utgörs till en tredjedel av praktik, som görs ute på något av våra samarbetsföretag inom det område som passar dina projekt bäst. 
Vilka projekt kanske du undrar då?
Jo, TE4 är nämligen grundad till stor del på projektbaserat lärande. När det i slutet av ditt läsår är dags för ditt examensarbete, är det även då våra samarbetsföretag som du kommer att arbeta med. Därför är utbildningen anpassad efter att du ska kunna knyta kontakter i branschen redan från start.
 

Profiler

När du går ett fjärde teknikår får du chansen att välja mellan två olika profiler. Här kan du läsa mer om vad de olika profilerna innebär och exempel på vad du kan jobba inom för områden i respektive profil. 

Produktionsteknik

Att arbeta med produktionsteknik består till stor del av att vara en länk mellan produktion och konstruktion. Du hjälper till att effektivisera produktionen, men ser också till att göra den så miljövänlig och lönsam som möjligt. Under ditt år på TE4 får du en bred kompetens som gör dig kvalificerad till flera olika yrkesroller inom området.

Design- och produktutveckling

Design- och produktutveckling är ett område där du som yrkesverksam tar idéer och gör dem till verklighet! I samråd med din kund tar du fram konstruktionen på produkten. I denna profil får du under ditt år på TE4 utveckla dina kunskaper inom programhantering, designkunskap, digitalmodellering och prototypframtagning.