UTBILDNINGAR

VI UTBILDAR MORGONDAGENS ARBETSKRAFT

Curt Nicolin Gymnasiet bedriver utbildning för att förse Sverige och välden med kompetent arbetskraft till både industrin och till vårdsektorn. Otippad kombination kanske någon tänker, men faktum är att dessa områdan har många gemensamma nämnare. Både vården och industrin behöver människor som driver utveckling och ständigt söker förbättringar. Människor som hittar nya, smarta och kreativa lösningar tillsammans, och som med hjälp av varandra och av tekniken för att nå längre, få det bekvämare, skapa bättre hälsa, mindre svält, roligare och en bättre miljö.

Ja, och dessutom - förstås - är behovet av kompetensförsörjning enormt! Vi har helt enkelt utbildningar inom de områden där behovet är som störst. Det är därför CNG finns och har funnit ända sedan 1996. 

GYMNASIEUTBILDNING

För att kunna tillgodose det behov som finns jobbar vi på bred front med fyra gymnasieprogram;
Teknikprogrammet
Industritekniska programmet

El- och Energiprogrammet
Vård- och Omsorgsprogrammet

Du som elev väljer inför din start hos oss ett program att utgå ifrån, men vår förhoppning och tanke är att du under dina tre år hos oss inte bara ska bli duktig inom ditt eget område, utan också kunna förstå helheten och hur ni mellan de olika inriktningarna kan samverka för att resultatet på sikt ska bli det allra bästa. Vi ger dig också möjlighet att faktiskt välja till delar från andra program, för att du ska vara så väl förberedd inför din framtida karriär som möjligt. Just den biten kallar vi för Dubbel Kompetens som kort och gott innebär att du både kan skaffa dig yrkesbehörighet och ha med dig kurser för att kunna läsa vidare på högskola, oavsett vilket program du går!

Inom alla våra gymnasieprogram finns dessutom olika inriktningar/utgångar, där du väljer ett område du vill specialicera dig inom. Mer om dessa och mycket mer om programmens innehåll finns att läsa under respektive programs sida. Först en sammanfattande version och därefter, ju längre ner du scrollar, mer utförlig text. 

Ett extra Teknikår om du vill

För dig som läst Teknik kan vi också erbjuda ett fjärde år, TE4, som du söker till separat efter de tre ordinarie gymnasieåren. Du skaffar dig titeln Gymnasieingenjör och bygger på din teoretiska grund med praktisk erfarenhet ute på våra ägarföretag. 

 

VUXENUTBILDNING

Yrkes-VUX

Uppepå våra gymnasieprogram bedriver CNG, på uppdrag av Finspångs Kommun, industriyrkesutbildning för vuxna. Det är en mer specialutformad typ av utbildning som vänder sig till dig som är minst 20 år när höstterminen startar, eller har slutbetyg från treårigt nationellt program eller likvärdig utbildning. Den praktiska delen i utbildningen sker i vår närmre 1000 m2 stora verkstadslokal under kvällstid och här skräddarsys kompetensen direkt efter tillverkningsindustrins önskemål. 

Läs mer och ansök via Finspångs Kommuns hemsida.